Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åK 4

Skapad 2018-08-17 10:56 i Uppsävjaskolan Uppsala
Ett arbete som utgår från läroboken Upptäck religion.
Grundskola 4 Religionskunskap
Du kommer att få lära dig grunderna inom kristendomen och den tro som ligger till grund för vårt västerländska samhälle. Du kommer även att få jobba med fornskandinaviska gudar.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.
Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.

CENTRALT INNEHÅLL

KONKRETA MÅL

Du ska kunna
-redogöra för kristna ceremonier.

-redogöra för kristna högtider, bl a jul och påsk och varför de firas
-delge dina åsikter kring etiska frågor (berörs även under lag rätt)  

ARBETSPROCESS

Vi kommer att utgå från läroboken Upptäck Religion där vi läser och diskuterar innehållet. Vi utgår också från klassens funderingar kring olika livsfrågor och diskuterar dessa. Du kommer att få se på film, lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar, svara på frågor och ta del av kamraters tankar och åsikter. Du ska sammanställa mycket av ditt arbete i din SO-skrivbok samt avsluta med förhör
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: