Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PärlansTeamplan Lexby förskolor 2018/2019

Skapad 2018-08-17 11:11 i Lillegårds förskola Partille
Underlag för arbetslaget vid arbete med teamplanen, Utveckling och Lärande.
Förskola
Vi ser förskolan som en mötesplats för gemensamt lärande, kultur och identitetskapande. En demokratisk mötesplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet. Förskolan är en plats där varje barn på ett självklart sätt är med och formar sin tid på förskolan till rolig, trygg och lärorik.

Innehåll

Undervisning

Var är vi?

Områdesnivå

 • Vi har definierat undervisning i relation till utbildning och lärande

 • Vi har tagit del av olika undervisningsstilar

Arbetslagsnivå

 • Vi har genom vårt babblareprojekt arbetat med undervisning. Vi har börjat se på vilken nivå vi ska lägga vår undervisning. Vi har under året sett att i arbetet med de yngre barnen krävs att vi leder arbetet tydligare än med äldre barn och inte förvänta oss att få verbala svar i våra reflektioner eller upplevelser med barnen.

 

Vart ska vi?

 • Utveckla en undervisning som har ett starkt kognitivt lärandeinnehåll, har sin grund i samspelsteorin och utgår från barns inflytande och delaktighet. 

 

Hur gör vi?

Områdesnivå

 • Lära oss om och praktisera förskolans pedagogiska planering

 • Lära oss om och praktisera utvärdering av vår  undervisning

 • Implementera den nya läroplanen

Arbetslagsnivå

 • Planera veckan utifrån FÖPP i vårt arbete med babblarna.
 • Vi vill bli bättre på att få ner våra reflektioner. Vi pratar mycket kring varför det blev som det blev men vi är sämre på att få ner det. Vi kommer att använda en reflektionsbok som är med oss under dagen där vi skriver ner våra tankar och tar med dem till vår gemensamma reflektionstid.
 •  

 

 

Hur blev det?

 

 

Pedagogisk dokumentation

Var är vi?
Områdesnivå

 • Vi har gjort våra första pedagogiska berättelser
 • Vi använder oss i viss mån av pedagogisk dokumentation

Arbetslagsnivå

 • Vi har dokumenterat mycket kring vårt babblare-projekt genom en dokumentationsvägg där barnen kan titta och samtala kring vad vi gjort.
 •  

Vart ska vi?

 • Som motor i verksamheten
 • I dialog med hemmet
 • Aktiva i SKA med hjälp av Unikum

 

Hur gör vi?

Områdesnivå

 • Minst en Pedagogisk berättelse / termin och arbetslag

 • Regelbundet använda Pedagogisk dokumentation i verksamheten och Unikum

Arbetslagsnivå

 • Vi kommer att arbeta med att introducera babblarna under hösten. Vi kommer att använda liknande arbetssätt som vi hade i våras. Under våren kommer vi att blicka tillbaka på hösten, se intressen och behov och fortsätta arbetet med babblarna utefter vad vi har sett.

 

 

Hur blev det?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: