Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering år 6

Skapad 2018-08-17 11:17 i Central barn- och elevhälsan Falkenberg
Kartkunskap och förståelse för olika symbolers betydelse på kartan. Att orientera i olika miljöer med hjälp av kartan.
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Kartkunskap och förståelse för olika symbolers betydelse på kartan. Att orientera i olika miljöer med hjälp av kartan.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Att du kontinuerligt får öva dig i att röra dig på så många olika sätt som möjligt.

Att få vistas ute i naturen.

Att det påverkar hälsan när man rör på sig.

Att du får träna på att samarbeta och få en tilltro till din egen fysiska förmåga.

Bedömning - vad och hur

Ord och begrepp som finns med kartans uppbyggnad och symboler, hälsa och rörelse.

Orientera i olika miljöer med hjälp av tekniker som tumgreppet och att passa kartan.

Kännedom om allemansrätten och att visa hänsyn till vår natur.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer i grupp att jobba med kartans uppbyggnad. Detta gör vi praktiskt med naturens material. Vi diskuterar och tittar på kartan. Övar på att känna igen olika symboler och färger. Praktiskt provar vägval till olika kontroller. Få in teknikerna med tumgreppet och att passa kartan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: