Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Berget 2018-2019

Skapad 2018-08-17 12:52 i Suse förskola Halmstad
Förskola
Vision Utifrån barnens intressen och förförståelse skapar vi en verksamhet baserad på upplevelser där inflytande, utveckling/lärande samt normer och värden bildar en helhet.

Innehåll

I vår verksamhet skapar vi förutsättningar för barnen att utvecklas mot läroplanens samtliga mål. Projekt är ett verktyg i detta arbete.

Vårt Projekt

Färg och form

 

Varför har vi valt detta projekt

Vi såg ett intresse hos barnen och våra prioriterade fokusmål är inom språk, matematik och skapande så det passar bra.  

Introducering av projektet

Vi har delat upp gruppen i två och i de grupperna har vi introducerat de olika miljöer och det material vi har tillfört. Vi väljer ut material och tekniker att fokusera på vid de olika undervisningstillfällena. 

 

 

Under arbetet med vårt projekt utgår vi kontinuerligt från barnens tankar och intresse. Vi skriver reflektionsprotokoll veckovis där vi reflekterar kring det som skett och hur vi arbetar vidare.

Reflektionsprotokollen är pedagogernas arbetsmaterial, vårdnadshavare kommer att kunna följa verksamheten i Lärloggen.

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Främjande och förebyggande arbete utifrån Diskrimineringsgrund samt kränkande behandling

  • Eget identifierat utvecklingsområde avdelning/enhet (Måste inte vara kopplat mot projekt

  • Målområde Undervisning och Utbildning

  • Målområde Matematik

  • Målområde Språk

  • Översiktsbild Målområden

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: