Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Humlan 2018-2019

Skapad 2018-08-17 13:01 i Lärkans förskola Halmstad
Förskola
Vision Utifrån barnens intressen och förförståelse skapar vi en verksamhet baserad på upplevelser där inflytande, utveckling/lärande samt normer och värden bildar en helhet.

Innehåll

I vår verksamhet skapar vi förutsättningar för barnen att utvecklas mot läroplanens samtliga mål. Projekt är ett verktyg i detta arbete.

Vårt Projekt

Kroppen

 

Varför har vi valt detta projekt

Barnen har visat ett intresse för att lära sig mer om kroppen, kroppsdelar och dess funktioner.

Det är ett brett tema där det finns stora möjligheter att fördjupa sig och där barnen kan välja olika inriktningar utifrån intresse.

 

Introducering av projektet

Vi följer en serie på UR play som heter Doktor Karins stetoskop, där finns olika avsnitt med olika teman om kroppens delar. Vi introducerade temat genom att rita ut en kroppskontur där ett barn fick ligga som "modell/mall". Barnen röstade fram att "mallen" fick namnet Diamant. Vi tänker att diamant ska få följa med oss genom temats gång. Vi har sedan gått vidare genom att barnen har fått benämna vilka kroppsdelar de kan och de har kunnat visa på diamant vad kroppsdelarna sitter. Detta för att se vilken kunskapsnivå barnen befinner sig i nuläget för att sedan kunna följa deras lärande och utveckling. Vi är indelade i 3 temagrupper för att kunna ge barnen ett mindre sammanhang att fördjupa sig. Vi har tagit närbilder på barnens ansikten och satt upp i hallen för att belysa att vi alla är olika samt stärka barnens identitet, vem är jag? I samband med det så har barnen även ritat självporträtt, som nu hänger ovanför barnens fack.

(Vilka miljöer, material, aktiviteter introducerar vi för att väcka barnens nyfikenhet inför projektet)

 

Under arbetet med vårt projekt utgår vi kontinuerligt från barnens tankar och intresse. Vi skriver reflektionsprotokoll veckovis där vi reflekterar kring det som skett och hur vi arbetar vidare.

Reflektionsprotokollen är pedagogernas arbetsmaterial, vårdnadshavare kommer att kunna följa verksamheten i Lärloggen.

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Främjande och förebyggande arbete utifrån Diskrimineringsgrund samt kränkande behandling

  • Eget identifierat utvecklingsområde avdelning/enhet (Måste inte vara kopplat mot projekt

  • Målområde Undervisning och Utbildning

  • Målområde Matematik

  • Målområde Språk

  • Översiktsbild Målområden

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: