Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-08-17 13:20 i Östergårdsskolan Halmstad
Mall till LPP med stödfrågor enligt Diskussionsunderlag Lgr 11
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Samhällskunskap Svenska
Valet 2018 närmar sig och vi ska nu fördjupa oss i de olika partierna och deras budskap. Vad skiljer de båda blocken och vad vill de? Vem styr i respektive parti, vad heter vederbörande och hur ser han/hon ut? Vi kommer att bland annat besöka valstugor och leta information i dagstidningar, internet och klipp på nätet.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala och nationella samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och
 •  
  söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 

 

Innehåll

Följande kommer vi att gå igenom:

Sverige - en demokrati.

Olika val.

Så här går det till att rösta.

Politiska partier.

Valdagen närmar sig.

Efter valet.

Bedömning

Efter lärområdets avslut ska eleverna ha utvecklat sin förmåga att:

 • Samtala, förklara och resonera kring demokratins uppbyggnad, fria val m.m.
 • Ha grundläggande kunskaper om de olika riksdagspartierna och deras budskap.
 • Ta emot formativ bedömning, ge och ta emot kamratrespons som möjlighet till textförbättring
 • Kritiskt granska, tolka och värdera olika källor

Konkretisering av mål

En strukturerad undervisning som bygger på nyfikenhet och lust att lära.

Täta återkopplingar och begreppsgenomgångar.

Nära stöd och stöttning både individuellt och i mindre grupp.

Arbetssätt

Vi inleder lärområdet som vanligt med riktad skrivning och därefter Mindmap
Lärområdet kommer att kopplas till både samhällskunskap, svenska och SVA.
Eleverna kommer att få utveckla sin förmåga att reflektera, planera och ta ansvar för sina studier
Vi kommer framför allt att lägga grunden för ett tillåtande klassrumsklimat där alla uppmuntras till att komma till tals.
Vi har täta återkopplingar.
Vi letar och lyfter fram nya begrepp som kommer upp.
Vi kommer att använda oss av läroboken "Sol 4000 Samhälle idag", vi kommer att besöka valstugor m.m. och titta på diverse YouTube-klipp och debattprogram samt söka information och fakta från Nätet.

Lärområdet sträcker sig från v.35 och beräknas vara klart v.40 (6 veckor).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: