Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska år 6 -- läsår 2020/21

Skapad 2018-08-17 13:40 i Victoriaskolan Grundskolor
Planeringen baseras på läromedlet Chez nous 1 varvat med fransktalad film, korta franskprogram från ur.se/sli.se, klipp från youtube, musik och lekar.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Du har valt att läsa franska! Här kan du läsa om vad vi ska jobba med, vad du förväntas kunna och hur bedömning kommer att ske.

Innehåll

Syften ur kursplanen för moderna språk som är aktuella för perioden:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Första året med moderna språk handlar mycket om att komma kontakt med språket och börja våga använda de nya ord och uttryck man lär sig för att kommunicera i enkel form i både tal och skrift. Ordförrådet byggs på och vi repeterar det vi lär oss.

Eleverna får också fundera på hur de bäst lär sig eftersom det är viktigt att tidigt vara medveten om sin egen inlärning för att kunna hitta en fungerande studieteknik.

Centralt innehåll - vad ska vi jobba med?

 • Hälsningsfraser
 • Att presentera sig själv, ålder, vad man tycker om eller inte
 • Ställa frågor till andra för att ta reda på mer om dem
 • Paris
 • Räkneorden 1-20
 • Klockan
 • Färger
 • Årstider
 • Vädret
 • Husdjur
 • Släktord
 • Veckodagarna
 • Några tidsuttryck
 • Att beställa på café/restaurang
 • Räkneorden 1-100
 • Fransk geografi och kultur
 • Sånger, enklare dikter
 • Uttal
 • Basgrammatik såsom maskulina och feminina ord- un/une, le/la, verbböjning i presens (verben: avoir och être samt -er verb), enklare frågekonstruktioner
 • Strategier för hur man kan förstå och göra sig förstådd

Så här bedöms kunskaperna:

Att eleven kan det som förväntas bedöms genom:

 • muntliga och skriftliga läxförhör
 • aktivt deltagande vid arbete med texter och övningar
 • att eleven svarar på frågor och kommunicerar med kamrater och lärare
 • hörövningar
 • avstämningstest


Elevens förmågor bedöms mot kunskapskraven i år 9 som anpassas till år 6.

 

Läromedel: Chez nous 1

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: