👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEXTILSLÖJD, ÅR 5, CEN, 2018-19

Skapad 2018-08-17 13:53 i Kullavik information Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Slöjd

Innehåll

Områdesbeskrivning och undervisning

Arbetsområde: Broderi med montering

 Du ska

 • kunna skapa ett broderimotiv för att träna färg och form,  
 • kunna utforma en idéskiss och förstå något av vad som behöver vara med på denna,
 • kunna hantera lämpliga redskap för tekniken på ett fungerande och säkert sätt,
 • kunna några grunder i broderi,
 • kunna förstå och använda dig av några slöjdord som hör till ditt arbete,
 • kunna bidra till att driva ditt arbete framåt,
 • känna till något om det material du arbetar med,
 • kunna motivera dina val under arbetets gång,
 • kunna dokumentera och reflektera något kring arbetsprocessen och din arbetsinsats. 

Metoder:

 • Gemensamma genomgångar
 • Instruktioner/visningar både individuellt och i mindre grupper
 • Enskilt praktiskt arbete
 • Elever kan hjälpa varandra via dialog
 • Dialoger under arbetets gång elev/lärare
 • Skriva loggbok på papper
 • Redovisa digitalt

Mål och bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • formge och framställa föremål med avseende på funktion och uttryck,
 • kunna utveckla en idé,
 • välja och motivera dina olika val under arbetets gång,
 • hantera lämpliga redskap, verktyg och maskiner,
 • driva arbetet framåt,
 • reflektera kring arbetsprocessen och resultatet,
 • använda dig av rätt slöjdbegrepp.

 

 

 

Visa lärande

Du får möjlighet att visa ditt lärande genom slöjdens arbetsprocesser.

Idéutveckling

Genom dina idéskisser och dess utveckling under arbetets gång. 

Överväganden

De val som du gör innan och under arbetets gång. Du kanske prövar olika lösningar. Din förmåga att driva arbetet framåt.

Framställning

Syftar på görandet, eller själva hantverket. Det handlar om hur du hanterar redskap och maskiner och hur noggrann du är, men även din förmåga att följa instruktioner.

 Värdering

När du värderar reflekterar du innan, under och efter arbetet över det du har gjort.

Under arbetets gång har du också dialoger med läraren.

Du använder dig av loggbok på papper och redovisning digitalt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6