Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Körsbärsdalen 18/19 GTLU, Värdegrund

Skapad 2018-08-17 13:57 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Analys och reflektion kring fokusområde kring Pedagogiska årshjulet. Vilket fokusområde utvärderas?_____________________

Innehåll

Det här har vi GJORT. Vad vi faktiskt gjort kring den underrubrik vi reflekterar kring.  

Okt-dec:

Känslor/Empati: Vi har använt oss av flanosagan om "Poppe", som lär barnen om olika känslouttryck såsom ilska och ledsamhet. Dessutom känslokort med tillhörande ljud-cd.

Samarbete: Vi har övat samarbete genom att använda oss av "Fallskärmen". Vi sjöng olika sånger med koppling till temat samtidigt som vi tillsammans höll i fallskärmen och förde den upp och ner. Vi använde även bollar som vi tillsammans försökte få ner i hålet i mitten.

Det här har vi TÄNKT.  Reflektion över de utförda aktiviteterna kring underrubriken och de diskussionerna som är mellan pedagogerna.

Okt-dec:

Känslor/Empati: Barnen kände igen de olika ljuden och kunde hitta motsvarande kort. De härmar de olika känsouttrycken och observerar varandra.

Samarbete: Vi märkte snabbt att det behövs tre pedagoger för att hjälpa barnen att lyfta fallskärmen. Barnen var väldigt uppspelta och villiga att hjälpa till. Alla kan vara med efter egen förmåga.

 

Det här har vi LÄRT. Reflektera över och få syn på barnens lärande. Vad har barnen lärt sig? Reflektera över ert egna lärande. Vad har vi lärt oss på köpet? Stäm av med den pedagogiska planeringen så målet har uppfyllts med aktiviteten. 

Okt-dec:

Känslor/Empati: Vi ser att några av barnen har utvecklat förmågan att läsa av kompisarnas känslor.

Samarbete: Genom att försöka få ner bollen i hålet blev barnen medvetna om att vi behövde hjälpas åt för att lyckas. Skapar en gemenskap i barngrupp.

 

UTVECKLA.  Fundera över hur vi kan ta till vara dessa insikter, tankar och idéer och låta dem bli utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Reflektera över vårt eget förhållningssätt - är det något vi behöver förändra? Hur ser vi det?

Okt-dec:

Känslor/Empati: Fortsätta att göra barnen uppmärksamma på varandras känslor. Vad gör oss glada/ledsna/arga?

Samarbete: Fortsätta att använda fallskärmen i barngruppen.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: