👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Saltkråkan 18/19 GTLU Värdegrund

Skapad 2018-08-17 13:59 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Analys och reflektion kring fokusområde kring Pedagogiska årshjulet. Vilket fokusområde utvärderas?_____Värdegrund________________

Innehåll

Det här har vi GJORT. Vad vi faktiskt gjort kring den underrubrik vi reflekterar kring.  

Vi har pratat om olika känslor och hur vi ska vara en bra kamrat. Barnen har fått ta upp de olika känslor de velat samtala om. Vi har också lärt oss olika känslor med hjälp av tecken,TAKK,tecken som stöd med de känslor vi talat om. Vidare har vi sjungit en del kompissånger och läst böcker som tar upp olika känslor och hur man är en bra vän. Därefter har vi haft diskussioner om bokens innehåll. Vi har i samband med detta gjort en kompishimmel där vi satt upp de trivselregler vi kommit fram till tillsammans med barnen. Barnen har också fått måla olika känslor. Vi har även talat med barnen om integritet och dess innebörd,stopp min kropp och vad dettta betyder för dem. 

Det här har vi TÄNKT.  Reflektion över de utförda aktiviteterna kring underrubriken och de diskussionerna som är mellan pedagogerna.

Vår upplevelse är att det mesta har gått bra. Dock tycker vi att det har varit en utmaning att få med alla barn i våra diskussioner. De skapande aktiviteterna om ämnet har gått bra. 

Det här har vi LÄRT. Reflektera över och få syn på barnens lärande. Vad har barnen lärt sig? Reflektera över ert egna lärande. Vad har vi lärt oss på köpet? Stäm av med den pedagogiska planeringen så målet har uppfyllts med aktiviteten.

Barnen har fått lära sig hur man är en god medmänniska och hur man kan sätta ord på de olika känslor vi har. Det vi lärt oss med detta är att vi återigen inser hur viktigt det är att repetera om och om igen när det gäller detta område. Vi ser ett gott resultat i barngruppen efter att vi arbetat med detta en längre tid. Finns ingen gräns är vår upplevelse på hur mycket man kan tala om detta tillsammans med barnen.

Det har känts lärorikt att ha dessa diskussioner tillsammans med barnen. Barnen har fått en större förståelse, empati,bättre socialt samspel och en större respekt för varandra.

 

 

UTVECKLA.  Fundera över hur vi kan ta till vara dessa insikter, tankar och idéer och låta dem bli utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Reflektera över vårt eget förhållningssätt - är det något vi behöver förändra? Hur ser vi det?

Att arbeta med området värdegrund är ett kontinuerligt arbete som alltid fortlöper