Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat, samtal och kvalitativa sammanfattningar

Skapad 2018-08-17 14:06 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att börja terminen med att ur olika perspektiv ta del av ljud, bild och text samt arbeta med kvalitativa sammanfattningar. Ni kommer att få skriva en text utifrån en intervju innan vi därefter går in på texttypen referat. Området avslutas med övningar inför de muntliga nationella proven, där ni under liknande former ska samtala och sammanfatta ett innehåll.

Innehåll

Examinerande uppgifter:

- Skrivuppgift till poddintervju (skrivs för hand)

- Referat (skrivs i exam.net)

- Skriftlig sammanfattning av text

- Tala: muntlig gruppexamination liknande NP i SV

 

Mer information i Classroom

Matriser

Sv SvA
Kvarnbyskolan - referat

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du i gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Innehåll
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt och väl.
Innehåll - beskrivningar och förklaringar
Ditt referat innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Ditt referat innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Ditt referat innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Sammanställa och sammanfatta
Du sammanfattar på ett enkelt sätt och får med huvuddragen av det du skrivit referat av.
Du sammanfattar på ett utvecklat sätt och får med det viktigaste av det du skrivit referat av. Innehållet kan tydligt kopplas till ursprungskällan.
Du sammanfattar välutvecklat sätt och nyanserat och får med det viktigaste av det du skrivit referat av. Referatet är välavvägt till sitt innehåll.
Innehåll - källor och citat
Om du använder källor fungerar citat och källhänvisningar korrekt.
Om du använder källor fungerar citat och källhänvisningar korrekt.
Om du använder källor fungerar citat och källhänvisningar korrekt.
Innehåll - referatmarkörer
Du försöker använda dig av olika referatmarkörer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder flera olika referatmarkörer som fungerar infogat i texten och som används på ett utvecklat sätt.
Du använder effektivt flera olika referatmarkörer som fungerar väl infogat i texten och som används på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, citat och referat.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning och passar en faktatext t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, citat och referat.
Struktur och textbindning
Din text är i huvudsak sammanhängande och begriplig till sin struktur.
Texten har en struktur som passar ett referat, t.ex. att du använder rubrik, inledning med bakgrund och strukturerar texten med underrubriker.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en faktatext.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt och i huvudsak anpassat efter texttypen.
Ordvalet och språket är varierat och passar ett referat, t.ex. med ett formellt och sakligt språk.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som ett referat för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som ett referat för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som ett referat för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.

Sv SvA
Övning inför NP: tala och samtala

Ej uppnått ännu
E
C
A
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Tala - samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Tala - muntlig redogörelse
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: