Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse åk 4-6

Skapad 2018-08-17 14:49 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I detta arbetsområdet så jobbar vi med allt ifrån friidrott till lekar både inomhus och utomhus.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. 

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Centralt innehåll

  • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Genomförande

Arbetsgång: Vi kommer att arbeta kontinuerligt under lektionstid med praktiska övningar. 

Examinationstillfälle: Examinationen sker löpande under momentets gång. 

Bedömning: Bedömningen sker löpande under moments gång. 

Bedömning

Se bedömningsmatris under kunskaper. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: