👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP år 7 We´re a family

Skapad 2018-08-17 15:22 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola F – 9
Happy faces! To live in a family can be all sunshine and happiness, but certainly, there can be hard times too..

Innehåll

Prime Time 1 Chapter 4

In this unit, we will read about the family and work with family related words. There will be a grammar part about past tense where we learn how to use was /were and how to pronounce and write dates in English.

You will also prepare a roleplay between a child and a parent.

 

  

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig

Att utveckla sin talade engelska till att prata om:

• intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer

• åsikter, erfarenheter, känslor och aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter


• formulera sig och kommunicera i tal och skrift


• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

 

berätta om och presentera familj och släkt

 

använda do/ does, was/were korrekt

 

använda datum muntligt och skriftligt

 Work with text 4A and the family words. Repeat do/does


Work with text 4B.
Learn when to use was/were.
Learn how to write and pronounce dates.

 

 

Prepare a roleplay between a parent and his/her child. Practise and record it. Submit to your teacher.

• delta i samtalen om texterna
• visa att du behärskar släktord
• visa att du behärskar do/does och was/were
• visa att du behärskar hur man säger/skriver datum på engelska


Roleplay

Uppgifter

  • Roleplay Family

Matriser

A family roleplay

E
C
A
Instruktioner
Eleven har följt checklistan och dess instruktioner när denne skapat sitt manus till rollspelet.
Skriftlig (muntlig) förmåga
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande, samt med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande, samt med flyt och i viss mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Bearbetning av skapat material
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Strategier för kommunikationsproblem
Eleven använder i huvudsak fungerande strategier för att lösa kommunikationsproblem.
Eleven använder sig av fungerande strategier för att lösa kommunikationsproblem.
Eleven kan använda sig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.