Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyrik, musik och lite Antik

Skapad 2018-08-17 15:22 i Victoriaskolan Grundskolor
Ett arbete under höstterminen med år 7, där vi läser, skriver och analyserar lyrik och låttexter. Eleven ska muntligt framföra/läsa en del av en låttext samt en egen analys och tanke kring texten. En dikt kommer att tonsättas i musikundervisningen.
Grundskola 7 Svenska
Ett arbete under höstterminen där vi läser, skriver och analyserar lyrik och låttexter. Du ska muntligt framföra/läsa en del av en låttext samt en egen analys och tanke kring texten. En dikt som du själv skrivit kommer att tonsättas i musikundervisningen. Vi läser också lite om det som skrevs under Antiken (ca. 2000 år sedan!) och varför det fortfarande är intressant för oss idag.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Uppgiften i arbetsområdet består av fem delar:
  • Att tyst och högt läsa samt förstå olika typer av lyrik och låttexter. 
  • Att samtala och diskutera lyrik i grupp utifrån exempelvis innehåll, form, budskap och språk.
  • Att skriva en resonerande text om en valfri låttext, där du funderar kring låttextens budskap och innehåll. Dina egna åsikter och tankar ska vara tydliga. Du ska också muntligt presentera delar av din resonerande text för klassen. 
  • Att skriva en egen dikt, som du senare kommer att få tonsätta i musikundervisningen (bedöms av musiklärare).
  • Att läsa om den litteraturhistoriska epoken Antiken och författare och texter från den tiden. 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

  • hur väl du kan analysera och diskutera dikter och låttexter, både i grupp och på egen hand 

  • hur väl du kan skriva en resonerande text, med fungerande innehåll, språk och form

  • hur väl du kan redovisa dina kunskaper om Antiken och begrepp som hängt med från den tiden. 

Arbetstid för arbetsområdet:

Vi arbetar med "Lyrik och musik" v. 35-43 (veckan innan höstlovet).  

 

Matriser

Sv
Lyrik (och musik) SVENSKA

Förmåga
Har deltagit men inte visat tillräcklig kunskap.
E
C
A
Analys av lyrik (muntligt och skriftligt)
Du kan läsa, tolka, reflektera över och diskutera lyrik, i form av både dikter och låttexter... ...på ett enkelt sätt.
Du kan läsa, tolka, reflektera över och diskutera lyrik, i form av både dikter och låttexter... ...på ett utvecklat sätt.
Du kan läsa, tolka, reflektera över och diskutera lyrik, i form av både dikter och låttexter... ...på ett välutvecklat sätt.
Resonerande text (analys av låttext) INNEHÅLL
Du kan resonera kring en vald låttext och göra en analys (med hjälp av frågor)... ...på ett enkelt sätt.
Du kan resonera kring en vald låttext och göra en analys (med hjälp av frågor)... ...på ett utvecklat sätt.
Du kan resonera kring en vald låttext och göra en analys (med hjälp av frågor)... ...på ett välutvecklat sätt.
Resonerande text (analys av låttext) SPRÅK FORM
Du kan skriva en resonerande text där språket (stavning, ordval, meningsbyggnad etc) och formen (röd tråd, tydlighet, styckeindelning etc)... ...mestadels fungerar.
Du kan skriva en resonerande text där språket (stavning, ordval, meningsbyggnad etc) och formen (röd tråd, tydlighet, styckeindelning etc)... ...fungerar bra.
Du kan skriva en resonerande text där språket (stavning, ordval, meningsbyggnad etc) och formen (röd tråd, tydlighet, styckeindelning etc)... ...fungerar mycket bra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: