Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP år 7 Schools

Skapad 2018-08-17 15:53 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 7 Engelska
Maybe you dream of living in another country, like England or the USA. But what would it be like to go to school there? Or in Canada or even Australia?

Innehåll

Prime Time 1 Chapter 3 Learning for life

 

Du reflekterar och jämför hur det är att gå i skolan i Sverige och olika engelsktalande länder

samtidigt som du utvecklar ditt språk.

Du kommer få jobba i grupp och redovisa ett arbete som ni jobbar tillsammans med.

Detta arbetsområde börjar v 48 och slutar med en redovisning v 50.

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig

Att kunna jämföra skolan i Sverige med skolan i olika engelsktalande länder. För kunna göra detta kommer vi arbeta språkutvecklande för att lära oss nya ord, fraser och begrepp (ämnesord, klockslag, skolbegrepp etc) samt repetera verben be och have

att bygga upp ett förråd av ord och fraser för att kunna tala och skriva om skolan.

du får öva dig i att prata och skriva om skolan.

att förstå och tolka muntliga och skriftliga källor om skolan

att hitta information från olika engelska källor online och värdera om man kan använda den eller inte.

att reflektera och jämföra skolan i ett engelsktalande land med din egen skola.

att hålla en muntlig framställning.

använda ord, nyttiga uttryck (skolord, klockan) och grammatik (presens och do/does) för att kunna tala och skriva om skolan.

prata och skriva om skolan.

förstå och tolka muntliga och skriftliga källor om skolan

hitta information från olika engelska källor online och värdera om man kan använda den eller inte.

reflektera och jämföra skolan i ett engelsktalande land med din egen skola.

hålla en muntlig framställning med visuellt stöd

Du kommer att få lyssna, titta på och läsa om elever runt om i världen på engelska och arbeta i projekt för att ta reda på hur det är i skolan i olika länder (t.ex. ämnen, en vanlig skoldag, betygssystem, regler)


läxförhör på ord och fraser

aktivt deltagande i muntliga och skriftliga övningar under lektionerna

läs och hörförståelse avstämning där du visar att du förstår muntliga och skriftliga källor om skolan

projektarbete om skolan i ett land

muntlig presentation av projektarbete med medföljande powerpoint

 1. läxförhör på ord och fraser

  aktivt deltagande i muntliga och skriftliga övningar under lektionerna

  läs och hörförståelse avstämning där du visar att du förstår muntliga och skriftliga källor om skolan

  projektarbete om skolan i ett land

  muntlig presentation av projektarbete med medföljande keynot

Uppgifter

 • Ghost Story

 • School Group Project

Matriser

En
Bedömningsmatris i engelska muntlig redovisning åk 7- comparing schools

På väg att nå kunskapskraven
---->
---->
---->
Inledning
Inledningen består i att du kort berättar vilket ämne du har.
Inledningen väcker intresse genom att du tydligt berättar vilket ämne du har eller på annat intresseväckande sätt presenterar ämnet.
Inledningen väcker direkt ett intresse och ger en kort och tydlig bild av vad som kommer.

På väg att nå kunskapskraven
---->
---->
---->
Förberedelser
Viss förberedelse och träning har skett. Du försöker att inte läsa hela tiden utan tittar upp från pappret då och då.
Du har förberett dig genom att ta med dig stödord och kan använda dessa. Du läser inte mycket innantill.
Det är tydligt att du har tränat mycket. Du behöver bara stödorden för att komma ihåg detaljer och ordning men kan uttrycka dig fritt i ämnet.

På väg att nå kunskapskraven
---->
---->
---->
Tydlighet
Man förstår vad som sägs utan alltför stor ansträngning.
Språket är tydligt och det är lätt att förstå vad som sägs. Bilder och andra hjälpmedel bidrar till att innehållet blir lättare att ta till sig.
Strukturen, uppdelningen i gruppen, talet och användandet av bilder bidrar till att redovisningens innehåll är lätt att förstå och lyssna på.
Ordförråd och språklig säkerhet
Du har svårt att formulera om och komma tillbaka om du kommer av sig. Du har svårt för förklara ord utan att ta till svenska. Ordförrådet är begränsat.
Du visar variation och kan säga samma sak på flera olika sätt.Du använder aldrig svenska.
Du visar stor variation i ord- och uttryckssätt. Kan använda flera olika ord för samma sak. Använder ämnestypiska ord. Du kan formulera om meningar om du kommer av dig och kan förklara ords betydelse utan att använda svenska.
Språklig korrekthet
Många fel görs när det gäller verb, pluralformer etc. men man förstår ändå vad som sägs även om det ibland blir lite otydligt.
En del fel görs men det påverkar inte förståelsen av det som sägs och känns inte speciellt störande.
Rätt verbformer, tempus, plutralformer etc. på de flesta ställen. Nästan alltid rätt ordföljd.
Kontakt med publiken
Du tittar upp från pappret ibland men har ingen ögonkontakt med publiken.
Du tittar ofta upp och möter publikens blickar.
Du har ögonkontakt med publiken stor det av tiden och tittar runt på alla. Får alla att känna sig tilltalade. Kanske ställs frågor till publiken eller så engageras de på något annat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: