👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur-,växt-, svamp-, celler och bakterier - Åk 7 - Ht 2018

Skapad 2018-08-17 16:46 i Bohusskolan Ale
Arbetsområdet kommer att ge dig en kunskap om att vi människor och allt levande består av celler
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vad är liv? Vad är levande varelser och vad behöver de att leva? Vi kommer att undersöka levande organismer och titta på de genom ett mikroskop. Vi kommer kort titta på bakterier och virus samt vad skiljer sig åt. Vi skall prata om nedbryttninusprocesser i naturen, deras betydelse för livet och vilka vi kallar för nedbrytare,. Vi skall nämna några sjukdomar bakterier örskara och hur kan vi skydda oss mot de.

Innehåll

Du skall kunna:

 Konkretiserade mål för eleven

Ditt mål med arbetsområdet är att du ska:

Allt som lever

 • Veta vad biologi handlar om
 • Förklara vad som skiljer en levande varelse från något som inte lever
 • Förklara orden cell, vävnad och organ
 • Beskriva celler hos djur, växter, svampar och bakterier
 • Känna till var det finns liv på jorden
 • Förklara vad en art är
 • Veta vad Carl von Linné är mest känd för.

Bakterier och virus

 • Veta hur bakterier förökar sig
 • Känna igen kocker, baciller och spiriller
 • Ge exempel på sjukdomar som orsakas av bakterier
 • Veta hur vi skyddar mat och oss själva mot bakterier
 • Känna till nyttiga bakterier
 • Veta varför ”nedbrytare” behövs i naturen
 • Kunna förklara hur blågröna bakterier skiljer sig från andra bakterier
 • Känna till vad vattenblomning beror på
 • Veta vad virus består av och hur de skiljer sig från bakterier
 • Känna till hur virus förökar sig

Hur får du visa ditt lärande:

Du kommer att bedömas för med vilken kvalitet du visar dina kunskaper på området.

 • hur du kan beskriva de olika cellerna
 • hur du genomför dina undersökningar
 • Hur du agerar i biologisalen
 • Vilka kunskaper om celler, bakterier och virus du visar

Du kommer skriva ett prov som kommer innehålla frågorna ovan.

Undervisning

Så här har vi kommit överens om att vi ska arbeta med området.

 • Vi ska se på filmer  Cellen I på sli.se  V5415 från 13 år Längd: 34 minuter
 • Ni ska självständigt läsa texter från olika källor: biologiboken Gleerupsportal, Power Point samt filmer som finns både i Gleerupsportal samt i planering
 • Vi har samtal och diskussioner om det lästa
 • Konkret undersökning som du ska planera och genomföra
 • Lärarledda genomgångar
 • REPETITION v.36 och v.37 Jag rekommenderar att du läser mycket noga Power Point bifogad längst ner på denna sidan.
 • PROV v.38 på måndag både 7B och 7C

Levande organismer 


Det finns fyra färdigheter levande varelser har som skiljer sig mot död materia. Det är
Förökning,
Tillväxt
Rörelse 
Reaktion  Omgivningen.

Förökning: För att livet ska fortgå måste organismerna föröka sig. Föräldrarnas egenskaper kopieras och överförs till avkomman. Föräldrarnas egenskaper går alltså i arv.
Sexuell förökning är den typ av fortplantning som sker när två könsceller, oftast från två olika individer, slås ihop för att bilda en ny individ. Könscellerna är av två olika slag, hanliga och honliga.
Men det kan också ske genom så kallat könlös befruktning där ett djur eller en växt klonar sig själv. Encelliga organismer kan dessutom helt enkelt dela på sig själva och bilda två nya organismer. Det finns dock organismer som inte kan fortplanta sig, som är sterila.

Tillväxt: Åtminstone alla flercelliga varelser ökar i storlek och förändrar sitt utseende från befruktningen till dess att de blir vuxna.
Metabolism, även kallat ämnesomsättning, är ett sammanfattande namn på de processer där näringsämnen och läkemedel tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen. Här ingår ett mycket stort antal kemiska reaktioner. Dessa processer utgör grundvalen för själva livet. De gör det möjligt för cellerna att växa och föröka sig, att underhålla de strukturer som cellerna är uppbyggda av och att anpassa sig till förändringar i deras livsmiljö.
 
Rörelse: Nästan alla organismer har en viss rörelseförmåga, även om de inte måste kunna röra sig så värst mycket. Det kan räcka med rörelser inne i kroppen, som vid matsmältningen. Även växter har denna förmåga – bladen där fotosyntesen sker riktas till exempel mot solen för att de ska få så mycket energi som möjligt

Reaktion på omgivningen: Nästan alla livsformer kan reagera på omgivningen på något sätt. Djur får information om omgivningen med hjälp av sina sinnen. Växter kan alltså vända sig mot ljuset. En del klätterväxter lindrar sig kring de föremål som de får kontakt med. Även en del encelliga organismer orienterar sig mot ljuset, eller mot kemiska ämnen.

Förmågan att mutera sig är alltså en del i livets funktion, och utan den förmågan skulle vi aldrig ha funnits här idag. Ett annat ord för detta är evolution.

Allt är uppbyggt av atomer

Du och alla ämnen runt omkring dig är uppbyggda av mycket små byggstenar. Dessa byggstenar kallas atomer. Oftast är atomer bundna till andra atomer. 

I allt levande finns kolatomer C.

All mat har sitt ursprung från något levande och innehåller därför kolatomer. Om du rostar bröd för länge eller om något bränns vid i stekpannan blir det helt svart. Värmen har då sönderdelat ämnena i maten så att kol blir synligt. Eftersom kol bara består av en sorts atomer är kol ett grundämne.

 

https://docs.google.com/presentation/d/1b36SfYql0qM9AHTqmODjq_381qAyooP10Vi5NYI_fx0/preview?slide=id.p

Uppgifter

 • Laboration - celler

 • Vilka saker innehåller kolatomer?

 • Power Point om celler, bakterier och virus

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  C 9