👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Champ 5, a new book!

Skapad 2018-08-18 20:04 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 4 – 5 Engelska
Champ 5 hjälper dig att utveckla din engelska ännu mer. Du ska få läsa, skriva, prata och lyssna med nya övningar. Vi ska även testa att "bingla" med olika digitala övningar kopplade till din nya lärobok. (se www.bingel.se) Welcome to a new exciting year of English! Enjoy!

Innehåll

Förväntat resultat:

Eleven kan förstå och tolka innehållet i talad engelska i berättelser, intervjuer och beskrivningar. Kunna läsa korta texter av olika typ t. ex. fakta och insändare. Eleven kan visa sin läsförståelse genom att göra olika skriftliga och muntliga övningar i övningsboken. 

 

Examinationsuppgifter:

Chapter 12, "Christopher Columbus" Övningarna i workbook består av en diagnos och sjävbedömning. Se uppgift.

 

Bedömning:

Se matris.

Bedömning sker i huvudsak i det återblickande kapitlet, kapitel 6. De olika förmågorna testas och eleven gör en "självskattning" avseende de olika förmågorna. 

Om du inte når upp till förväntat resultat så kan du och/eller dina vårdnadshavare avtala om att komma på extra läxtid i skolan ett tillfälle i veckan. Ni kan också kontakta mentor för vidare handledning. 

Innehåll:

Planering av chapter 1-6 i Champ 4. Vi läser och lyssnar gemensamt i skolan på texterna i textbook. Eleverna arbetar med de olika övningarna enskilt, i par eller i grupp. 

v. 2-3 chapter 9 You're in trouble (djurord, regelbunden preteritum, uttal av -ed)

v. 5-6 chapter 8. Shameless! (rumsprepositioner, oregelbundna verb)

v. 7 chapter 10 Great Britain and the UK (frågor med does, plural)

v. 8 chapter 11 The case of the empty safe (möbler, frågor med did)

v. 9 chapter 12 Christoffer Columbus (repetition och diagnos av kunskaper)

Undervisning:

Här kommer några exempel hur vi tränar de olika förmågorna med hjälp av Champ:

Att lyssna:
 • titta på texten (rubriken, bilder, layout)
 • försöka uppfatta eller söka viktig information
 • ta hjälp av det du förstår och ignorera det du inte förstår
 • sammanfatta med frågorna Vilka? Var? Vad? När? Varför?
Att läsa:
 • titta på texten (rubriker, bilder, bildtexter mm.)
 • Försöka uppfatta och hitta den röda tråden
 • ta hjälp av sammanhanget
 • dra slutsatser
Att tala:
 • härma (säga efter)
 • svara på frågor
 • visa ( använda kroppspråk, rita....)
 • beskriva/förklara ord
Att skriva:
 • härma (skriva av)
 • svara på frågor genom att använda frågans ord
 • använda en synonym
 • använda hjälpmedel (ordlista, översättningstjänst)

 

Du, som är elev, får uppgifter att repetera hemma och de är i huvudsak på hemsidan på internet som heter bingel.se. Där har varje elev ett personligt inlogg. 

 

 

 

 

                    

 

Uppgifter

 • Chapter 12

Matriser

En
Engelska åk 5

Med stöd av lärare
På ett enkelt sätt
På ett utvecklat sätt
Förmåga att
tala och samtala
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
Förmåga att
läsa och förstå
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
Förmåga att
lyssna och förstå
 • En  E 6
 • En  E 6
Förmåga att
skriva
 • En  E 6
 • En  E 6
Förmåga att
kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • En  A 6
 • En  A 6
Förmåga att
reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används.
 • En  E 6