👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Hackebackeskogen, GTLU, Värdegrund, 2018/2019

Skapad 2018-08-19 10:15 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Analys och reflektion kring fokusområde kring Pedagogiska årshjulet. Vilket fokusområde utvärderas? Värdegrund__________________

Innehåll

Det här har vi GJORT. Vad vi faktiskt gjort kring den underrubrik vi reflekterar kring.  

Vi har arbetat både bilder och tecken för olika känslouttryck där vi visade tecknen och bildens först och barnen fick härma. I början av terminen arbetat vi mycket med mindre lekgrupper där en pedagog var med och introducerade en lek för barnen, t.ex frisör eller lego. Vi arbetar också kontinuerligt med hur man är mot varandra. Stopptecknet har barnen lärt sig använda. Vi arbetar också med att visa och berätta för barnen att man måste fråga innan man kramar en kompis och att det är okej att säga nej.

Det här har vi TÄNKT.  Reflektion över de utförda aktiviteterna kring underrubriken och de diskussionerna som är mellan pedagogerna.

Skapa ett bra klimat i gruppen och få till en gruppkänsla där alla känner sig sedda, välkomna och trygga. Vi önskade också ge barnen verktyg för att uttrycka hur de känner eftersom de inte pratar så mycket. Att kunna berätta är ett sätt art stärka sin självkänsla.

Det här har vi LÄRT. Reflektera över och få syn på barnens lärande. Vad har barnen lärt sig? Reflektera över ert egna lärande. Vad har vi lärt oss på köpet? Stäm av med den pedagogiska planeringen så målet har uppfyllts med aktiviteten. 

Vi ser att några av barnen Fortsätter att leka de lekar vi introducerat och även har börjat leka egna rollekar. Speciellt ett barn är duktig på att introducera leken för kompisarna. Förhoppningsvis har de inspirerats lite av gruppleken och upptäckt hur man kan samspela i lek.

vi har också sett att vår barngrupp mår bra av att delas upp i mindre grupper. Det skapar ett lugn, blir mindre konflikter och ger möjligheter till lärande och att se varje barn och dennes behov och möjligheter.

 

UTVECKLA.  Fundera över hur vi kan ta till vara dessa insikter, tankar och idéer och låta dem bli utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Reflektera över vårt eget förhållningssätt - är det något vi behöver förändra? Hur ser vi det?

Var mer uppmärksam i vardagen  att barnen inte trampar in på varandras integritet.