Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4. Kapitel 1. Taluppfattning ht-18

Skapad 2018-08-19 15:51 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel får du bland annat lära dig vad de olika siffrorna har för värde i ett tal och hur detta kan hjälpa dig att ordna tal efter deras storlek.

Innehåll

Mål med avsnittet

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000
 • förstå vårt talsystem
 • kunna ordna tal efter storlek
 • kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

Viktiga begrepp under området:

 • tal
 • siffra
 • talsort
 • tusental
 • hundratal
 • tiotal
 • ental
 • tallinje

Genomförande

Eleven arbetar i Matteborgen  och följer dess struktur:

Varje kapitel har följande struktur:
1. Borggården (grundkurs)
2. Diagnos
3. Rustkammaren (reparation)
4. Tornet (fördjupning)
6. Utmaning

Vi jobbar med taluppfattning och har gemensamma genomgångar varje vecka. Vi kommer även att jobba både med praktisk matematik och problemlösning under de tre veckorna.

Bedömning

Formativ bedömning under periodens praktiska arbete. Skriftligt underlag med diagnos 1. Bedömning utifrån Skolverkets kunskapskrav.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: