Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2018-08-19 17:11 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola F
Inom arbetsområdet “Så styrs Sverige” kommer vi läsa om de vanligaste politiska ideologierna (tankesätten). Du kommer lära dig vilka ideologier som färgar de olika riksdagspartierna i Sverige. Du kommer också få lära dig hur ett val går till. Du kommer också att delta i “Skolvalet”. Som rubriken för arbetsområdet avslöjar kommer du förstå vem som gör vad i regeringen, riksdagen, i kommunerna och landstingen. Också hur det dagliga arbetet går till i regering och riksdag.

Innehåll

Pedagogisk planering

 

Lärare: CaB, RoJ, SuH

Elevgrupp: 9

Ämne/Ämnen: Samhällskunskap - Så styrs Sverige

Läsår: HT 18

 

Inom arbetsområdet “Så styrs Sverige” kommer vi läsa om de vanligaste politiska ideologierna (tankesätten). Du kommer lära dig vilka ideologier som färgar de olika riksdagspartierna i Sverige. Du kommer också få lära dig hur ett val går till. Du kommer också att delta i “Skolvalet”.

Som rubriken för arbetsområdet avslöjar kommer du förstå vem som gör vad i regeringen, riksdagen, i kommunerna och landstingen. Också hur det dagliga arbetet går till i regering och riksdag.

 

Konkretiserade mål

Du ska lära dig att resonera. I dina resonemang ska följande ingå

 • Fakta/begrepp; ord som är centrala för området och i rätt sammanhang.

 • Politiska ideologier/partier, hur regeringens, riksdagens, kommunernas och landstingens arbete fungerar samt hur ett val fungerar.

 • Ge exempel som förtydligar likheter och skillnader mellan olika politiska partier och tankesätt.

 • Kunna uttrycka ståndpunkter i olika politiska frågor

 • Dra slutsatser utifrån vad du lärt dig i undervisningen och utgången av valet.

Undervisning

Du kommer få kunskap om hur Sverige styrs, hur ett val går till och de olika politiska partierna.

 • Kunna se likheter och skillnader mellan politiska partier och riksdagens och regeringens olika uppdrag

 • Träna på att se samband mellan valresultat och vår vardag. samt förstå vad ett annat valresultat hade kunnat resulterat i

 • Träna på att uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor.    

Bedömning

Du kommer få en skriftlig bedömningsuppgift om hur Sverige styrs, en faktadel och en resonemangsdel. Följande bedöms:


 • Hur väl du hanterar begrepp/fakta som är kopplade till ämnet

 • Hur väl du kan se likheter och skillnader

 • Hur väl du kan ge exempel som förtydligar ditt resonemang och din slutsatsKunskapskrav för A

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: