Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum

Skapad 2018-08-19 19:04 i Backa skola Tanum
Grundskola 6 Fysik
Du kommer under de närmaste veckorna att arbeta med temat Universum.

Temat bygger på boken "Koll på No - 6".

Du kommer att få en liten inblick i universums tillkomst enligt Big Bang teorin. Du kommer att lära dig några kända stjärnbilder samt planeterna i vårt solsystem.

Varför årstiderna växlar kommer du att få lära dig samt om människans strävan att komma upp i rymden.

Innehåll

Mål- Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål

Konkretiserade mål

Under perioden kommer vi att lära oss om vad som menas med Big-bang Universum, skillnaden mellan astronomi och astrologi. skillnaden på en meteor och en meteorit och mycket mer.

Målet med undervisningen är att du ska:

 • Veta vad en stjärnbild är.

 • Känna till vad en världsbild är och hur den har förändrats genom tiderna.

 • Kunna förklara hur det blir dag och natt.

 • kunna förklara varför vi har olika årstider.

 • Kunna förklara vad en månad är

 • Veta vilka planeter som finns i vårt solsystem.

 • Kunna ge exempel på några himlakroppar i universum.

 • Kunna berätta om stjärnors utveckling.

 • Kunna ge exempel på hur man kunde mäta tiden förr.

 • Kunna berätta om människans strävan att komma upp i rymden.

Undervisning - genomförande och tidsplan

Mycket av den undervisning vi kommer att ha är muntlig. Den information som kommer att bearbetas är ofta muntligt och hämtad från det aktuella läromedlet. Vi kommer att diskutera olika begrepp utifrån arbetsområde samt titta på aktuella filmer. Arbetsområdet är planerat till 5 veckor samt avslutande bedömningstest därpå. 

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att muntligt kunna delta i diskussioner som gäller olika områden som berör tema Universum. (Hur du diskuterar/resonerar)

 • Du kan ställa frågor och lyssna på andra. (Nyfikenhet, lyhördhet)

 • Du har baskunskaper om arbetsområdet. ( Vad menas med Universum, namnen på planeterna i vårt solsystem, Hur naturen visar tiden-årstider m.m.)

 • Du förstår några begrepp inom arbetsområdet. ( ex: Big Bang, astronaut/kosmonaut, galax, jordaxel, solsystem, stellit, vintergata, världsbild )

 • Du kan ge exempel på och beskriva hur människor på olika sätt utforskat rymden över tid. ( Kopernikus, Galileo Galilei, Lajka, Sputnik, månlandning 1969, rymdstationer, rymdsonder, satelliter, Christer Fuglesang )

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Universum

E
C
A
Kunskaper om himlakroppar
Du kan delvis och ganska enkelt beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Du kan till viss del beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Du kan utförligt beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Kunskaper om dag/natt, månader och årstider.
Du kan delvis och ganska enkelt förklara hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan till viss del förklara hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan utförligt beskriva hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kunskaper om fysikaliska fenomen
Du har grundläggande kunskaper inom arbetsområdet.
Du har goda kunskaper inom arbetsområdet.
Du har mycket goda kunskaper inom arbetsområdet.
Kunskaper om människan i rymden och användandet av satelliter.
Du kan nämna någon person som varit i rymden samt på ett enkelt sätt beskriva vad en satellit är.
Du kan berätta om någon som varit i rymden samt beskriva vad en satellit är och ge exempel på vad de används till.
Du kan på ett utförligt sätt berätta om någon som varit i rymden samt berätta om satelliter och hur de används.

Fy
Rymden

Rymden

Insats krävs
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Planeterna
Att känna till planeternas placering runt solen samt vad de olika planeterna i huvudsak består av för material.
Du behöver träna mer på våra planeters namn och vilken placering de har i förhållande till solen.
Du kan namnen på planeterna och hur de är placerade i sina banor kring solen. Du känner också till deras huvudsakliga material.
Himlakropparna
Himlakropparnas rörelser kring solen
Du har inte visat att du förstått hur de olika planeterna rör sig runt solen. Du får träna mer på detta.
Du kan beskriva planeternas rörelser runt solen
Du kan förklara hur planeterna rör sig runt solen och hur de håller sig i sina banor.
Du kan förklara och resonera kring planeternas rörelser kring solen, hur de håller sig i sina banor och skillnaden för dem i tid att ta sig runt solen.
Månens faser
Du behöver träna mer på månens olika faser.
Du kan beskriva en del av månens faser
Du kan beskriva de flesta av månens faser.
Du kan förklara och resonera kring månens faser, rörelser kring sin egen axel och rörelser kring jorden.
Begreppen månad, dag
Du kan förklara hur vi får natt & dag samt hur vi får våra olika månader
Du behöver utveckla mer av förståelsen för hur vi får dag och natt samt hur vi får en månad.
Du kan beskriva enkelt hur tidsbegreppen dag/natt och månader hänger ihop med himlakropparnas rörelser
Du kan beskriva och ge en förklaring till hur tidsbegreppen dag/natt och månad hänger ihop med himlakropparnas rörelse. Du har illustrerat i bild.
Du kan beskriva, ge en utförlig förklaring och klarar att resonera kring tidsbegreppen dag/natt och månad samt hur det hänger ihop med himlakropparnas rörelser. Du har illustrerat och förklarat tydligt till och använder begrepp i dina förklaringar.
Årstider
Beskriva och visa förståelse för hur solen och jordaxelns lutning påverkar våra årstider.
Du har inte visat förståelse för hur vi får våra olika årstider. Det får du träna mer på.
Du kan beskriva enkelt varför vi har årstider
Du kan beskriva och förklara hur årstider uppstår.
Du kan beskriva, och för välutvecklade resonemang om hur olika årstider uppkommer. Du använder begreppen roterar och jordaxel.
Stjärnbilder och Världsbilden
Du behöver lära dig mer om vår Världsbild och uppkomsten av våra stjärnbilder.
Du kan enkelt säga hur våra stjärnbilder fick sina namn samt vad vår världsbild heter idag.
Du kan förklara hur stjärnbilderna fick sina namn. Du vet även när dagens världsbild grundades och vad den heter.
Du har en tydlig beskrivning där du förklarar hur stjärnbilderna fick sina namn. Du kan också namnet på dagens världsbild och när den grundades av Kepler och Galilei.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: