Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - taluppfattning och tals användning

Skapad 2018-08-19 19:51 i Victoriaskolan Grundskolor
.
Grundskola 8 Matematik
Målet med undervisningen är att du ska träna några av de förmågor som nämns i ämnet matematik med följande verktyg: Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagl...

Innehåll

När du har studerat ”Mer om tal” ska du:

Målet med undervisningen är att du ska träna några av de förmågor som nämns i ämnet matematik med följande verktyg:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder Metodernas användning i olika situationer.

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer (och inom andra ämnesområden).

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA:

 • genomgångar i grupp och individuellt
 • enskilt arbete
 • lösningsdiskussioner i grupp
 • redovisa uppgift muntligt och argumentera för varför din lösning är bra
 • prov

VAD VI BEDÖMMER:

Din förmåga att:

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematik 8

E
C
A
Rutinuppgifter
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter Detta innebär att du försöker välja räknesätt och en BRA metod, men behöver stöd för att komma vidare.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat Detta innebär att du väljer rätt räknesätt och en BÄTTRE lösningsmetod.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat. Detta innebär att du väljer det BÄSTA räknesättet och den BÄSTA lösningsmetoden.
Matematiska begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerade sätt. Detta innebär att du undersöker och bedömer rimligheten i ditt resultat, men resultatet behöver ej vara korrekt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerade sätt. Detta innebär att du undersöker och bedömer rimligheten i ditt resultat korrekt och och försöker bevisa det.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerade sätt. Detta innebär att du undersöker och bedömer rimligheten i ditt resultat korrekt och bevisar det fullt ut.
Problemlösning i bekanta situationer
Formulera och lösa problem
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemetskaraktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Detta innebär att du förstår problemet med stöd av vuxen och att du försöker formulera en egen uppgift.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemetskaraktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Detta innebär att du förstår delar av problemet på egen hand och att du formulerar en uppgift som går att lösa där nästan all information finns med samt en korrekt frågeställning.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemetskaraktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Detta innebär att du förstår på egen hand vad uppgiften innebär och att du formulerar en uppgift som går att lösa i flera steg där all information finns med samt en korrekt frågeställning.
Matematiska resonemang kring problem och svarets rimlighet
Föra och följa matematiska resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Detta innebär att du förstår problemet med stöd av vuxen och att du bedömer resultatets rimlighet men resultatet behöver ej vara korrekt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Detta innebär att du förstår delar av problemet på egen hand och att du bedömer resultatets rimlighet korrekt och försöker bevisa det.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt. Detta innebär att du förstår på egen hand vad uppgiften innebär och att du bedömer resultatets rimlighet korrekt och bevisar det fullt ut.
Beskrivning och förenkling av olika uttrycksformer
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt så som matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. Detta innebär att du försöker formulera en egen uppgift och att du har en strategi, men behöver stöd att förklara muntligt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt så som matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. Detta innebär att du formulerar en uppgift som går att lösa där all information finns med samt en korrekt frågeställning och att du förklarar din strategi och dina tankar på egen hand.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt så som matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem. Detta innebär att du formulerar en uppgift som går att lösa i flera steg där all information finns med samt en korrekt frågeställning och att du förklarar din strategi och dina tankar på egen hand så att de som lyssnar enkelt hänger med i ditt resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: