Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gläntan Teknik åk 1

Skapad 2018-08-19 20:59 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Teknikarbete i halvklass (ca 15 elever) 70 min varannan vecka i 2 terminer.
Grundskola 1 Teknik
Höst- och vårterminen ägnas åt att göra eleverna nyfikna på ämnet teknik. Vi uppmärksammar teknik i vardagen, samtalar och diskuterar om olika föremål och hur de förändrats över tid. Vi gör också enklare konstruktioner.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska utveckla sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp.

Eleverna ska utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar samt identifiera problem och behov som kan lösas med teknik.

Undervisningens innehåll:

Samtal
1.Vi tittar på och undersöker hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur föremålen förändrats över tid. Vi pratar även om sakernas egenskaper och hur man många gånger härmat naturen när det gäller tekniska lösningar.

2. Vi tittar på och diskuterar omkring uppfinningar från UR-serien "Mitt liv som grej".  

3. Vi klassificerar olika föremål efter egenskaper, användningsområde, form, färg m.m.
4. Vi pratar om teknik i olika yrken.


Konstruktion, jämvikt och balans
5. Vi konstruerar en gungbräda med hjälp av en vedkubbe och en stock och diskuterar på vilka olika sätt vi kan skapa jämvikt. 

6. Vi bygger torn av naturmaterial

7. Vi tillverkar en dörrskylt som har en enkel mekanism.

8. Vi tillverkar en sprattelgubbe

Viktiga ord: Vridningspunkt, tyngdpunkt, jämvikt, obalans och balans.

Litteratur

 8. Den digitala Teknik-boken från PULS används i undervisningen.

Kunskapskrav (för år 3)

Då det inte finns några kunskapkrav för år 1 har jag gjort kopplingar till kunskapskraven för år 3.

Bedömning

Du bedöms i din förmåga att:

Arbeta aktivt vid praktiska och konstruerande uppgifter

Känna till begreppen jämvikt och hävstång
Känna till begreppet "låg tyngdpukt"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: