Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studiedag för tomtebo

Skapad 2018-08-20 08:11 i Stensjöns förskola Mölndals Stad
Förskola
Studiedag 17/8 Dagordning: Verksamhetsplan överskrifter mål ämne PUD PUT tider upplägg Hur ser en vecka ut Lär/ blogg meddelande unikum Student läslyftet vilka arbetsområden ansvarar vi för .. Föräldrarmöte, uppföljningssamtal utvecklingssamtal drop-in bloggtid

Innehåll

 

Verksamhetsplan på Tomtebo Ht 2018   ( studiedag 17 Augusti)

Frågor vi ställde oss 

 • Vilka områden vill arbeta vi  med ...??
 • Vad vill vi att barnen skall få kunskap lärdom erfarenhet av...varför? Vad vill vi väcka nyfikenhet för?
 • Vilka behov har barngruppen Just nu?

Vårt mål är: att väcka barnens intresse och nyfikenhet för Vilja vara en bra kompis och att utveckla den sociala kompetensen där vi tillsammans visar respekt och hänsyn till varandra och följer de regler vi har i förskolan,  samhället och hemma och förstå varför de är viktiga och för vem. 

Vi vill att barnen skall/ förmågor vi vill att barnen skall få utveckla.

 • Hjälpa varandra ( tex i leken, maten, tamburen).
 • Lyssna till varandra ( samlingen, leken, maten samtalen)
 • Vänta  på sin tur ( att visa respekt för andra i lek samtal..)
 • Ta hand om vårt material inne o ute ( plocka undan efter sig, sortera på rätt plats med leksaker böcker, målarateljé hur använder vi material, papperskonsumtion...vad vill vi skapa..pappersåtervinningen..)
 • Visa hänsyn o respekt i samtal till barn o pedagoger. ( en trevlig samtalston, trevligt bemötande, tack för maten, vänta på sin tur, alla för ta plats, uppmuntra gott socialt beteende och pedagogerna uppmuntrar dessa tilltal ....då vi hoppas på att de smittar av sig.)

2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra(Lpfö98)

2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö (Lpfö98).

2016

Vi kommer också arbeta med Natur och teknik och språkutveckling ( Läslyftet fördjupnings modul

Vilka ansvars områden/ grupper ansvarar vi för

Linda - Sagogruppen, Studenter

Lena - Litteraturgrupp ev byta till miljö/hälsogruppen, Studenter

Annelie - Inköpansvarig för Tomtebo/ blåbär Procedo, Tempus.

Ulrika - Ped ledare, utvecklingsgruppen, Läslyftet.

Pud o Puttider 

 • Vi skriver upp på listan vad som behöver göra och skriver namn o stryker det som är 

om är gjort.

 • Vi har en egen timma inlagt när vi är tidiga och Annelie på fredagar. Där vi kan göra sådant som behövs på resp. Avdelning ... denna tid kan prioteras om till någon annan om behov av viktigare plantid behövs.
 • Måndagar lägger vi Puttider 8-10.45, 13-14( Ped forum), 15-15.30, planeringstid, avlösning av blåbär jämna veckor. Vi fördelar tiden som den behövs.
 • avsatt bloggtid vissa måndagar mellan  hus o Apt möten. 16.15-17.00, 16.30-17 här är tanken att använda dessa till ev lägga ut nån blogg på barnen/ avdelningarna. 

Sagan o miljön

Vi utvecklar arbetet med Sagan miljön på augusti Apt

Behöver vi köpa nått Ikea ...matrerial ...kassa pengar Annelie vad prioterar vi nu Alla ..Tänk!!!

Förälramöte samtal mm

Föräldrarmötet när info kommer måste vi alla vara aktiva o marknadsföra detta positivt ...så föräldrar kommer. 

Nya barn Uppföljningssamtal - slutet september 

När vi bokar in dessa använd helst måndagar fm 8.00 - 9.30, eller måndag em 14-15 viktigt att kolla av så vi inte bokar dubbelt el våra enskilda plan 14-15 tiden på tidiga dagen. 

Utvecklingssamtal övriga feb-mars vi ger varandra tid per samtal för planering tex. 0,45 min) 

 

Föräldrarträffar 2018/2019

Föräldrarmöte/ föreläsning Genus / Britt-Marie föräldrarrollen

uppföljning utvecklingssamtal

Lucia, ev drop- in april, temaavslutning 

 

På våra planeringar 2 ggr per månad 

Vi sitter gemensamt 0,5 min och pratar om de som står i reflektionsboken /infoboken , därefter avdelningsvis 

En gång i månaden går vi in i verksamhetsplanen och reflekterar tillsammans hur de går, var vi är och huruvida går vidare. ( 1tim gemensamt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: