Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val och demokrati

Skapad 2018-08-20 08:24 i Klockebacksskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I vårt land har vi demokrati. Vad innebär det egentligen? Vad är motsatsen till demokrati och hur har man det i ett sådant land? Ett demokratiskt land har också allmän rösträtt. Vad innebär det och hur går valen till? Vad finns det för valmöjligheter. Detta och lite till kommer du att få lära dig i detta arbetsområdet.

Innehåll

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

Du ska veta vad demokrati är och hur man fattar demokratiska beslut. Du får också lära dig om hur en diktatur fungerar. Du ska få kännedom om hur ett val går till i Sverige, vilka partier man kan rösta på, deras nuvarande ledare, samt hur partiloggan ser ut. Vi kommer också att prata om våra fyra grundlagar och regeringens och riksdagens uppgifter.

Arbetssätt / Undervisning

Vi kommer att läsa och diskutera kring val och demokrati samt vad det innebär. Vi titta på film för att få en djupare kunskap kring ämnet. Arbetar enskilt, parvis och i grupp. Du kommer att få skriva fakta och/eller svar på frågor som gynnar inlärningen. 

Bedömning / Dokumentation

Jag kommer att bedöma att eleven kan förklara hur ett demokratiskt beslut går till och hur ett demokratiskt samhälle i stora drag fungerar, om du kan beskriva hur en diktatur fungerar, om du kan namnge och berätta om grundlagarnas innebörd. Jag bedömer också om eleven känner till hur ett val går till, kunskapen om våra olika politiska partier, samt vad man själv kan göra för att påverka beslut/beslutsprocesser. Jag kommer att bedöma om du har kunskap om regeringens och riksdagens uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
    Sh  4-6
  • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
    Sh  4-6

Matriser

Sh
Val och demokrati

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Känna till vad som menas med att ett land har demokrati.
Kan inte förklara vad som menas med demokrati.
Kan med något exempel förklara vad demokrati innebär
Kan ge några exempel på vad en demokrati innebär.
Kan förklara utförligt vad en demokrati innebär
Ny aspekt
Känna till vad som menas med att ett land har diktatur..
Kan inte förklara vad som menas med diktatur.
Kan med något exempel förklara vad diktatur innebär
Kan ge några exempel på vad en diktatur innebär.
Kan förklara utförligt vad en diktatur innebär
Ny aspekt
Känna till de olika partierna, partiledarna och partisymbolerna.
Känner inte till några.
Känner till några partier, partiledare och symboler.
Känner till de flesta av partierna, partiledarnamnen och symbolerna.
Känner till alla partier, partiledarna och symbolerna.
Ny aspekt
Känna till hur ett val går till
Känner inte till hur ett val går till
Kan på ett enkelt sätt beskriva hur ett val går till, men saknar några delar.
Kan på ett utförligt sätt beskriva hur ett val går till
Ny aspekt
Känna till regeringens och riksdagens uppgifter
Känner inte till något om regeringens och riksdagens uppgifter.
Känner till någon del av regeringens och/eller riksdagens uppgifter.
Känner till några delar av regeringens och riksdagens uppgifter.
Känner till flera delar av regeringens och riksdagens uppgifter.
Ny aspekt
Känna till hur man kan påverka beslut på olika sätt.
Kan inte ge något exempel på hur man kan påverka beslut.
Kan ge något exempel på hur man kan påverka beslut.
Kan ge ett par exempel på hur man kan påverka beslut.
Kan ge flera exempel på hur man kan påverka beslut.
Ny aspekt
Känna till vilka grundlagar vi har i Sverige och vad de innebär.
Känner inte till någon grundlag.
Kan förklara vad någon av grundlagarna innebär och namnge dem.
Kan förklara vad några av grundlagarna innebär och namnge dem.
Kan förklara vad alla grundlagarna innebär och namnge dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: