Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5 Ht-18 NO Tema Kroppen

Skapad 2018-08-20 08:35 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Biologi
Under höstterminen ska vi arbeta kring temat kroppen. Vi kommer att bland annat undersöka kroppens uppbyggnad såsom organ och organsystem.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Du ska...

 • ...känna till kroppens byggstenar och dess funktion i kroppen
 • ...kunna redogöra vad energi kan betyda för oss människor
 • ...kunna redogöra för skillnaden mellan organ och organsystem
 • ...känna till hur de olika organen samarbetar i våra organsystem
 • ...känna till kroppens olika organ samt kunna redogöra för dess funktion
 • ...kunna resonera kring hälsans (kost, sömn, motion och sociala relationer) betydelse för kroppens olika organ och organsystem

Arbetsområdet kommer att innehålla följande moment: 

 • Cellen
 • Energi 
 • Huden
 • Rörelseorganen
 • Cirkulationsorganen
 • Andningsorganen
 • Nervsystemet
 • Matspjälkningsorganen

Arbetssätt

 • Gleerups digitala läromedel
 • Läroboken med tillhörande arbetsmaterial Koll på NO
 • Filmer, radioprogram etc.
 • EPA, enksilt - par - alla 
 • Diskussioner i par, grupp eller helklass 
 • Laborationer och egna undersökningar

 

Bedömning

 • Ditt deltagande under lektionstid 
 • Ditt genomförande av samtliga uppgifter 
 • Bedömningskoll 
 • Uppgift i samarbete med idrotten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  A 6

Matriser

NO Bi
Åk 5 HT-18 Tema Kroppen

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kroppens organ
 • Bi  4-6
Har grundläggande kunskaper om de flesta av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar
Har mycket goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar.
Organens och organsystemens funktion
 • Bi  4-6
Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner. Kan delvis förklara organens funktioner och hur organen samarbetar med varandra.
Har mycket goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan detaljerat förklara organens funktioner och hur organen samarbetar med varandra.
Hälsa
Kost, motion, sömn och sociala relationer
 • Bi  4-6
Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion, sömn och sociala relationer.
Har mycket goda kunskaper och kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion, sömn och sociala relationer. Kan på ett detaljerat sätt förklara och visa på samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Systematiska undersökningar
Laborationer och egna undersökningar
 • Bi  4-6
Kan genomföra undersökningar men behöver visst stöd för att komma vidare.
Genomför undersökningar enskilt eller som aktiv del i en grupp från början till slut på ett lämpligt sätt.
Dokumentation
 • Bi  4-6
Behöver delvis stöd för att dokumentera med text och/eller bild i enkla laborationsrapporter. Dokumentationen innehåller en enkel dokumentation och beskrivning av undersökningen.
Dokumenterar genom att göra utvecklade laborationsrapporter med text och bild. Dokumentationen är välutvecklad och man kan på ett enkelt sätt följa tillvägagångssätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: