Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik och Sveriges styrelseskick Åk. 7

Skapad 2018-08-20 08:37 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
"All offentlig makt utgår från folket". Vi kommer nu att studera vad detta innebär. Vi börjar med en allmän introduktion till vad politik innebär (makt, stat, demokrati, diktatur, ideologier). Vi fortsätter med att studera Sveriges politiska system (valsystem, riksdag, regering mm.)

Innehåll

Ur det centrala innehållet:

Eleven ska studera

  • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med dessa rättigheter och skyldigheter.
  • Sveriges politiska system med, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut

 

Undervisning:

  • lärarledda genomgångar
  • gemensamma diskussioner
  • enskilda uppgifter
  • filmer

 

 

Begreppslista - ”Så styrs Sverige”

 

 

 

Parlamentariskt styrelseskick – All offentlig makt utgår från folket. Det parlamentariska styrelsesättet innebär, att folket överlåter all makt åt det folkvalda parlamentet eller riksdagen.

 

 

 

Demokrati- Demokrati kommer från grekiskans ord demos som betyder folket och kratein som betyder styre och det kan översättas till folkstyre/folkmakt. Sverige anses som en demokrati. Motsatsen till demokrati är diktatur. Demokrati är alltså ett styrelseskick där makten ligger hos folket.

 

 

 

Monarki- Monarki är när ett land har en kungafamilj, som t.ex. Sverige. Monarki innebär att det är en ledare som sitter en hel livstid och att tronen går i arv. Monarki är ett statsskick där statschefen är en monark. I Sverige är Carl XVI Gustaf vår statschef.

 

 

 

Styrelseskick- Styrelseskick är ett ord för hur man styr sociala grupper, t.ex. samhällen, organisationer, regioner osv. Ett  statsskick är ett namn på vilket sätt ett samhälle styrs.

 

 

 

Kommun- En kommun är ett avgränsat område och varje län är i sin tur indelat i ett antal kommuner. I dagsläget finns det 290 kommuner i Sverige.

 

 

 

Landsting

 

Det finns 20 landsting i Sverige. Landstingen och regionerna sköter sådant som är så pass dyrt
att större områden måste samarbeta om det.

 

 

 

Riksdagen- Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.

 

 

 

Regeringen- Regeringens uppgift är att styra landet. Sveriges regering består av en statsminister och 23 ministrar

 

 

Klipp/genomgångar

Vad är politik? (11,54 min.)

Olika typer av regeringar. (5,12 min)

Riksdagens och regeringens uppgifter

Sveriges politiska partier

Så funkar en kommun

Kommun, landsting och region

Kahoot

 

 

Uppgifter

  • Sveriges riksdag - demokratens handbok

  • PowerPoint Partiledarna

Matriser

Sh
Halmstad Samhällskunskap - Kunskapskrav åk 9

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: