Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi för åk 6, Evolution och anpassning

Skapad 2018-08-20 09:10 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 6 Biologi
Vi lär oss om livets utveckling på jorden. Hur och var det uppstod, och vad det är som gör att vissa arter har överlevt och andra försvunnit under årmiljonernas gång. Du får också lära dig hur djur och växter anpassar sig till miljön, så att de kan överleva.

Innehåll

Evolution och anpassning

1. Evolution och anpassning

- Livets utveckling på jorden i stora drag.

- Hur djurriket indelas

- Charles Darwin, hans liv och verk i stora drag

- Djurs och växters anpassning till sin omgivning

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få lyssna på muntliga genomgångar och se på filmer som berör arbetsområdet. 

Du arbetar med olika texter och övningar.

Du får delta i diskussioner, både i grupp och helklass.

5. Bedömning

Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar, samt ditt arbete på lektionerna bedöms löpande av läraren.

Vi kommer i klassen överens om vilken sorts examinationsuppgift som skall användas. Ni kommer då att få välja mellan ett skriftligt prov eller en inlämningsuppgift.

6. Kunskapskrav

- Du skall i stora drag känna till hur livet utvecklats på jorden, 

- Du skall kunna ge exempel på hur man kan sortera olika djur,

- Du skall känna till vem Charles Darwin var och något om det arbeta han uträttade,

- Du skall känna till hur växter och djur är anpassade till sina miljöer, hur de kan hitta föda, klara sig från fiender och hur de gör för att locka till sig en partner.

- Du skall veta hur olika växter gör för at klara sig från att bli uppätna.

7. Bedömningsmatris

Se nedan

 

 

Uppgifter

 • Prov i biologi för åk 6 25/9

 • Prov i biologi, arbetsområde Evolution och anpassning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Evolution och anpassning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Granska och motivera
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Du kan argumentera kring varför en del djur är utdöda nu och förklara hur växter och djur är anpassade till olika miljöer med viss använding av biologins begrepp.
Du kan argumentera kring varför en del djur är utdöda nu och förklara hur växter och djur är anpassade till olika miljöer med relativt god användning av biologins begrepp.
Du kan argumentera kring varför en del djur är utdöda nu och förklara hur växter och djur är anpassade till olika miljöer med god användning av biologins begrepp.
Beskriv och förklara
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du använder dig till viss del av biologins begrepp när du beskriver hur livet på jorden utvecklats och hur man kan sortera olika djur. Du känner till vem Charles Darwin var och något om vad han uträttade.
Du beskriver hur livet på jorden utvecklats och hur man kan sortera olika djur med relativt god användning av biologins begrepp. Du har goda kunskaper om vem Charles Darwin var och om vad han uträttade.
Du beskriver hur livet på jorden utvecklats och hur man kan sortera olika djur med god användning av biologins begrepp. Du har mycket goda kunskaper om vem Charles Darwin var och om vad han uträttade
Undersök
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan, genom att undersöka en växt eller ett djur, förklara hur just den organismen är anpassad till sin miljö. Du använder dig då till viss del av biologins begrepp.
Du kan, genom att undersöka en växt eller ett djur, förklara hur just den organismen är anpassad till sin miljö. Du visar då på relativt god användning av biologins begrepp.
Du kan, genom att undersöka en växt eller ett djur, förklara hur just den organismen är anpassad till sin miljö. Du visar då på god användning av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: