👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hola, me llamo Rebecka Åk 7

Skapad 2018-08-20 09:13 i Långsjöskolan Norrtälje
Hälsningsfraser och presentationer. Vi kommer under kommande period arbeta med kap 1 och 2 i läroboken ”Vale 7”.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Repetition på hälsningsfraser och presentationer från förra terminen. Vi ska jobba med att berätta på spanska om vad vi gillar och inte gillar, samt att fråga vad de gillar. Vi arbetat bland annat med kapitlen1 och 2 i boken ”¡Qué bien! 7” (sidorna 12-24)

Innehåll

Mål att arbeta mot:

Målet med den här första kunskapsområdet är att du på ska kunna:

 • berätta vem du är och förstå frågor om dig

 • fråga andra om namn, ålder, var de bor, etc

 • förmågan att uttrycka dig skriftligt och muntligt så att mottagaren förstår

 • förståelsen för din egen språkinlärning och lära dig ta eget ansvar för dina studier

Undervisningens innehåll:

Under denna inledande period kommer vi att utgå från läroboken "Vale 7" och dess kapitel 1 och 2.

Vi arbetar med:

 • läsa och översätta olika texter
 • olika skriftliga och muntliga uppgifter
 • hörförståelse
 • att du ska lära dig presentera dig kort på spanska
 • fråga andra
 • hälsningsfraser
 • klockan, veckodagarna, månader och årstider
 • talen 1- 20
 • färger och frukter
 • frukter
 • husdjur
 • lite om spansk och latinamerikansk geografi och kultur
 • digitala verktyg
 • spanska frågeord

Uppgifter

 • Muntligt förhör: Quién es?

 • Esta es... este es

 • Prueba de español

 • "Esta es..." "Este es ..."

 • Prueba de Español

 • Prueba de español

 • Yo me llamo

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Hur du ska utvärdera ditt arbete kring "Yo me llamo"

----------------->
"Risk för att du inte kommer nå ett godkänt betyg i spanska."
----------------->
----------------->
----------------->
Lyssna och förstå
Hörförståelse och muntlig spanska i klassrummet.
 • M2  4-9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du känner igen vissa ord/uttryck men inte tillräckligt för att förstå något av sammanhanget.
Du förstår inte allt men det mesta väsentliga. Du har svårt att svara flytande men man förstår vad du säger ändå.
Du förstår allt om man talar långsamt och tydligt. Du kan sammanfatta helheten i det du hört.
Du förstår allt i ett normalt samtal om det vi gått igenom. Du förstår detaljer och kan sammanfatta det du hört.
Läsa och förstå
De olika texter vi arbetar med.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du känner igen vissa ord/uttryck men har svårt att förstå sammanhanget i texterna trots hjälp av ordlista.
Med hjälp av ordlista förstår du huvudinnehållet i texterna. Du kan svara på enkla frågor om innehållet.
Du har god ordförståelse. Du kan ta till dig större delen av innehållet i texterna, och svarar med enkelhet på frågor om innehållet.
Din ordförståelse är mycket god. Du förstår till och med både helhet och detaljer i dem.
Skriva
Du skriver själv på spanska och tränar på din stavning.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du har svårt att skriva svar om dig, och när du gör det är stavningen så dålig att man inte förstår vad du menar.
Du kan svara på frågor skriftligen och även om svaren är korta och stavningen inte är perfekt förstår man det du skriver.
Du kan utan större svårighet skriva ord och enkla fraser och meningar.
Du kan binda samman ord och satser som du lärt dig i kapitel 1 och 2 till enkla och begripliga meningar. Du stavar korrekt och kan skriva en uppsats med information om dig.
Tala
I klassrummet vid dialogövningar och i interaktion med din lärare.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du kan säga några ord på spanska, mest hälsningsfraser som "Hola" och "Buenos días". Du har mycket svårt för att förstå och svara på spanska på något utöver hälsningsfraser.
Du kan med viss svårighet säga några enkla meningar om dig själv. Det går lättare att prata på spanska om du har hjälp av en mall eller stödfrågor.
Du kan med visst stöd av din lärare förhållandevis lätt uttrycka dig muntligt med korta och enkla meningar som innehåller välbekanta ord. Du förstår och visar att du kan agera och svara på spanska utifrån tydliga frågor och instruktioner som din lärare ger dig på spanska.
Du kan kommunicera utifrån arbetsområdet på relativt begriplig spanska. Du kan binda samman ord och satser som du lärt dig till enkla meningar. Du tränar på att använda givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket. Du tränar gärna på att svara muntligt på spanska i klassrummet. Du vågar experimentera med språket och tar till dig muntlig feedback från din lärare vid samtalen på spanska.
Hur du arbetar (betygsätts ej)
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du behöver mycket stöd för att kunna genomföra arbetsuppgifter. Du har svårt för att ta ansvar för den egna språkinlärningen.
Du kan och visar att du kan arbeta självständigt kortare stunder. Du kan med viss hjälp använda läroböcker och lexikon.
Du kan följa en given lektionsplanering och välja hjälpmedel vid övningar av olika slag. Du tar grundläggande ansvar för ditt arbete och din inlärning. Du tar ansvar för dig själv och interagerar i klassrummet på ett sätt som gynnar allas inlärning och det gemensamma arbetsklimatet.
Du kommer lätt igång med dina arbetsuppgifter och arbetar självständigt och målinriktat med dem. Du har börjat att fundera över hur du kan förbättra och utveckla din språkinlärning.
Läxor (betygsätts ej)
Fundera själv på hur du läser dina läxor. Är det något du kan förbättra vad gäller ditt sätt att läsa läxor? Markera själv var du befinner dig just nu vad gäller din läxläsning:
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du gör sällan dina läxor och gör du dem så läser du mest igenom ordlistan några gånger.
Du gör nästan alltid dina läxor. Du tränar på att stava orden du har i läxa. Du läser och översätter texterna så att du kan dem.
Du gör alltid dina läxor. Du tränar noggrant på att stava orden du har i läxa. Du läser och översätter alltid texterna så att du kan dem bra. Ibland använder du de digitala verktygen för att förbättra dina kunskaper.
Du gör alltid dina läxor. Du tränar noggrant på att stava orden du har i läxa och ibland tränar du på att använda orden i egna meningar. Du läser och översätter alltid texterna så att du kan dem mycket bra. Du använder regelbundet de digitala verktygen för att förbättra dina kunskaper.