Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 6 ht 18

Skapad 2018-08-20 09:28 i Fyllingeskolan Halmstad
Grundskola 6 Matematik
Planering för höstterminen i matte

Innehåll

 

Matteplanering för höstterminen 2018

 

Syfte:

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna utveckla sin förmåga att:

 

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang,
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

 

 

Innehåll/arbetsområden: Decimaltal, Procent och sannolikhet, Geometri, koordinatsystem och lägesmått, Algebra, Problemlösning

 

Arbetsformer:

 

Alla elever får en planering som de ska följa, där finns tydliga mål för arbetsområdet samt de ord och begrepp som hör till området.

 

Vi kommer att arbeta med problemlösning ett mattepass i veckan. Då kommer alla elever att få träna på att lösa olika typer av problem och utmaningar, träna på att använda olika typer av metoder och strategier, utmanas att berätta hur de tänker och att ställa följdfrågor till varandra som utvecklar deras muntliga förmåga.

 

Vi kommer att hålla mycket fokus på den muntliga delen av matte, då eleverna ska ha nationella prov efter höstlovet.

 

Vi kommer att varva eget arbete med att eleverna arbetar enligt EPA-modellen och med olika spel/lekar.

 

Varje arbetsområde avslutar vi med ett test, eleverna ska få tid att träna och repetera innan testet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: