Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Speaking Countries

Skapad 2018-08-20 09:39 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 8 Engelska
There are quite a few English speaking countries in the world and according to the British Council, English has official or special status in at least 75 countries with a total population of over two billion. English is spoken as a first language by around 375 million and as a second language by around 375 million speakers in the world but those figures are a little misleading as researchers believe that speakers of English as a second language probably outnumber those who speak it as a first language. There are about 750 million people in the world that speak English as a foreign language. English is often used as a lingua franca, a language used to make communication possible between people with different mother tongues.

English is often the main language in international business, science, technology, diplomacy, sport, pop music et cetera. Three quarters of the world’s mail is written in English. British colonialism in the 19th century and American capitalism and technological progress in the 20th century are important aspects for the spread of English throughout the world.

This project is about English speaking countries in the world. You are going to read about different English speaking countries in order to learn about different ways of living, other cultures and societies.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

We are going to watch short video clips from the English speaking countries that we are going to work with and you are supposed to take notes about the country you and your friend are going to study. You are going to work in pairs and will be assigned one of the following countries: Barbados, Australia, Canada, Great Britain, India, Kenya, New Zealand, South Africa, Jamaica or USA.

Your work is going to result in an oral presentation (further explained in the method part). You will have 5-10 minutes to present your work. You can make a PowerPoint presentation if you like. 

Bedömning

I will be looking at how well you express yourself orally and in writing, if you understand spoken and written texts in English and if you use different strategies in order to improve your speaking and writing skills. Finally, you have to show me that you can discuss similarities and differences between Sweden and the country you have been assigned by using your own experiences and former knowledge.

Arbetsgång

 1. Translate the words in the wordlist and write them in your notebook.
 2. Give a brief description of the country:
 • History: past and present
 • Geography: major cities, rivers, mountains and other famous landmarks.
 • Things that the country is known for
 • Languages spoken in the country
 • Things that you find important
 • Try to find similarities & differences between the country you have been assigned and Sweden (Government, education, traditions, culture and your choice). Discuss your findings.
 1. Prepare your oral presentation and sum up the information you found in a text.

Länkar du skall använda.

http://www.timeforkids.com/around-the-world

http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/countries.html

http://www.factmonster.com/countries.html

http://kids.nationalgeographic.com/explore/

http://travel.nationalgeographic.com/travel/destinations-a-z/

 

 

 

 

Wordlist

Wordlist

government

society

area

square mile

the third largest

forest

mountain

cultivated land

lake

river

distance

capital

population

currency

language

minority language

form of government

monarchy

democracy

parliament

religion

secularized = sekulariserad (inte bunden till

religionen, neutral i trosfrågor, skild från

religionen)

co-exist

export goods

machinery

electronics

telecommunication

pharmaceuticals = läkemedel

petroleum products = oljeprodukter som t ex motorbensin, eldningsoljor, diesel.

anthem

iron

steel

imported goods

textiles

footwear

chemicals

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Kunskapskraven i engelska

Förmågan att:

F
E
D
C
B
A
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Förstå och tolka innehållet i talad engelska.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Formulera sig och kommunicera i skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera och uttrycka sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Formulera sig och kommunicera i tal. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
I muntliga framställningar kan eleven formulera och uttrycka sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: