Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-08-20 09:58 i Andersbergsskolan Halmstad
demokrati, diktatur, val 2018
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
Vi lär oss om demokratins grunder nu och historiskt, samt sätter oss in i vad de olika partierna har på sin agenda.

Innehåll

Vi kommer att se på film och läsa om demokratin, samt hur den ser ut i dag och historiskt.

Vi tar reda på vad det är om det inte är demokrati i ett land.

Vi tar reda på vem som får rösta i kommunval, regionval och riksdagsval.

Vi ser på film och läser om de olika partierna som går till val 2018.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO SvA
valet 2018

 • Sh   3   Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Nivå 1
Jag kan med hjälp berätta
Nivå 2
Jag kan berätta själv
Nivå 3
Jag kan berätta och förklara
Vad är demokrati?
Vad är ett politiskt parti?
Vem får rösta?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: