👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap åk 6

Skapad 2018-08-20 12:45 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
De kommande veckorna ska du få lära dig mer om mat och hälsa. Vi kommer att arbeta med att tillaga varierande och balanserade måltider och vi kommer att lära oss mer om tallriksmodellen och kostcirkeln.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang. 
 • Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet. 
 • Värdera väl och handlingar i hemmet och som konsument utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi kommer att arbeta med hur man följer och läser recept. Du kommer att tillsammans med en kamrat tillaga enklare måltider och göra andra uppgifter som man gör i ett hem. Vi kommer att börja med att fokusera på området mat och hälsa. 

Hur?

Vi kommer att arbeta i grupper och tillaga enklare måltider och genomföra diskussioner. Du kommer även att få göra skriftliga utvärderingar av måltiderna och lösa olika case.

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 

 • tillaga måltider och genomföra andra uppgifter i hemmet (t.ex. diska och städa).

 • använda kökets redskap och utrustning.

 • ge omdöme om hur måltiderna blev och hur arbetsprocessen gick.

 • resonera kring varierade och balanserade måltider.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  Hkk  1-6

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap åk 6

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tillaga och genomföra måltid
Du kan laga enkla måltider och göra andra uppgifter som hör ihop med måltiden. Du gör det som krävs på ett ganska bra sätt.
Du kan laga enklare måltider och göra andra uppgifter som hör ihop med måltiden. Du gör det på ett bra sätt.
Du kan laga enkla måltider och gör andra uppgifter som hör ihop med måltiden. Du gör det som krävs på ett mycket bra sätt.
Använda
Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett säkert sätt som fungerar ganska bra när du lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett säkert sätt som fungerar bra när du lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett säkert sätt som fungerar mycket bra när du lagar måltider och gör andra uppgifter.
Ge omdömen
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Föra resonemang
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om varierande och nyttiga måltider.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om varierande och nyttiga måltider.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om varierande och nyttiga måltider.
Konsumtion, ekonomi, miljö & hälsa
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur det man köper hänger ihop med hur mycket pengar man har. Du jämför priser på några vanliga varor och hur de påverkar miljö och hälsa.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur det man köper hänger ihop med hur mycket pengar man har. Du jämför priser på några vanliga varor och hur de påverkar miljö och hälsa.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur det man köper hänger ihop med hur mycket pengar man har. Du jämför priser på några vanliga varor och hur de påverkar miljö och hälsa.
Reklam och information
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om skillnader mellan reklam och annan information om det man kan köpa.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om skillnader mellan reklam och annan information om det man kan köpa.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om skillnader mellan reklam och annan information om det man kan köpa.