Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Swedish politics and democracy

Skapad 2018-08-20 13:15 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Samhällskunskap
In this module, we will look at how the Swedish political system is organized, from the national parliament down to local municipality level. We will also look at the political parties, the ideas they represent (ideology) and their politics in practice

Innehåll

In this module you will learn about:

- The Parliament and Government, who they are, what they do, and the powers they have

- What makes a democracy, and different ways to organize a democratic society

- The main political parties, where they come from,the ideologies they represent, and their politics

- Democracy vs dictorship - pros & cons

 

 

 

Uppgifter

 • Test Swedish politics

 • Reflection Ungdomsparlamentet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E

Matriser

Sam
Swedish politics

Rubrik 1

Insufficient
Acceptable
Very good
Excellent
Terminology and concepts
Using the correct terminology and concepts
None of the key concepts or terminology used in a correct manner
A few of the key concepts and terminology used in a correct manner
Several of the key concepts and terminology used in a correct manner
Correct concepts and terminology is used throughout the answers.
Organization
Knowledge on different political bodies and how they relate to each other
Not enough knowledge is displayed on the political institutions
The basics of the political system is accounted for, but not very detailed, or with some gaps
The poltical system is explained, with detailes on their functions and relationship between different actors
The political system is explained in a detailed manner, and also with deep insight to the relationship between the different actors.
Underlying ideas
The student understands the underlying ideas behind the organization of the politcal system ("the why")
Not enough knowledge is displayed on underlying ideas behind the organization of the political institutions
Some of the main ideas are understood and accounted for as to the relationship between different actors
Several of the main ideas behind how the system is organized and the relationship between different actors are understood and accounted for, in a detailed manner
A solid and detailed understanding of the ideas behind the organization of our political system, including the relatioship between the different actors, is displayed by the student

Sam
Swedish political system

F
E
C
A
Concepts
Not enough skill or knowledge demonstrated
The student uses, with some certainty, some key concepts.
The student uses, with some certainty, some key concepts in different contexts.
The student uses, with certainty, key concepts in different contexts.
Organization of society
Not enough skill or knowledge demonstrated
The student can in basic terms give an account of and analyse the organisation and social conditions of the Swedish society.
The student can in detail give an account of and analyse the organisation and social conditions of the Swedish society.
The student can in detail and in a balanced way give an account of and analyse the organisation and social conditions of the Swedish society.
Underlying ideas
Not enough skill or knowledge demonstrated
The student can in basic terms give an account of and analyse the underlying ideas.
The student can in detail give an account of and analyse the underlying ideas
The student can in detail and in a balanced way give an account of and analyse the underlying ideas
Argumentation
Not enough skill or knowledge demonstrated
The student can give simple arguments for their viewpoints
The student can give well grounded arguments for their viewpoints
The student can give well grounded and balanced arguments for their viewpoints
Analysis
Not enough skill or knowledge demonstrated
The student can analyze social issues and identify cause and consequence.
The student can analyze social issues and identify some causes and consequences.
The student can analyze social issues and identify several causes and consequences.

Sam
Reflection Ungdomsparlamentet

Acceptable
Very good
Excellent
Understanding underlying ideas
Students can in basic terms give an account of the underlying ideas of political decisions (UP-motions)
Students can in detail give an account of the underlying ideas of political decisions (UP-motions)
Students can in detail and in a balanced way give an account of the underlying ideas of political decisions (UP-motions)
Motivating your own actions
Students can give simple arguments for their viewpoints and in simple assessments evaluate the viewpoints of others.
Students can give well grounded arguments for their viewpoints and in simple assessments evaluate the viewpoints of others.
Students can give balanced arguments for their standpoints and evaluate with balanced assessments the views of others.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: