Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Granen tema: Lika-Olika

Skapad 2018-08-20 14:19 i Wekalyckans förskola Halmstad
Haverdals förskolor är certifierade "skola för hållbar utveckling" och detta vill vi ska genomsyra all verksamhet.
Förskola
Vår pedagogiska idé tar avstamp i frågan "vem får man lov att bli på vår förskola?" Genom demokratisk anda, goda vanor och ett fokus på bemötande - varje möte räknas - så skapar vi lärmiljöer för att förverkliga detta. Vårt förhållningssätt ska vara tillåtande med närvarande, aktiva och nyfikna pedagoger!

Innehåll

BAKGRUND - Varför

Utifrån vår analys vill vi i år sätta fokus på interkulturella, matematiska och språkliga perspektiv. Den litteratur vi valt att koppla till projektet är "Att undervisa barn i förskolan" och "Undervisning i förskolan". Vårt mål är att konkretisera och använda litteraturen i vardagen som stöd för vårt övergripande projekt Tio goda vanor med frågeställningen Vem får man lov att bli som vision. Vi har sett att en framgångsfaktor i undervisning är att ha barnens inflytande, samspel, delaktighet och ansvar i fokus och detta vill vi ska genomsyra årets projekt Lika-olika.

Granens tematänk:

*utifrån barnens visade intresse; superhjältar, former, tärningsbild. Dessa delar gjorde att  matematik skulle vara i fokus av första delen av temat Lika-olika. 

* pedagogaktion; vi ser ett behov av att utveckla samspel, ansvar och delaktighet, tillit till sin förmåga, begrepp, 

 

 Syfte

Synliggöra likheter och olikheter i vardagen.

 

 

 

Förmåga/färdigheter

Granens;

Kommunikativa förmågan - samspel,

Begreppslig förmågan - begrepp, 

Metakognitiva förmågan - tillit till sin egen, ansvar och delktghet

( ref. Big five).

Våra fokusvanor inom projektet lika-olika kommer att vara tre stycken inom ”Tio goda vanor”. 

5 Lär nya saker.

6 Repetition.

8 Ta egna beslut.

 

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Vara tillåtande pedagoger med ett syfte att utveckla lärandet i vardagen genom att ta tillvara på barnens intresse och nyfikenhet, både bekräfta & utmana.

Tydlig och planerad undervisning som bygger på vetenskaplig grund och utgår från barnens erfarenheter, delaktighet och nyfikna frågor i en föränderlig lärmiljö.

Granens;

Pedagogaktion; nulägesintervjuer kring begreppen lika/ olika. ” berätta, visa,-Vad betyder det när något är lika/olika för dig?” 

Matematiken former, mönster, symmetri, utgå från dem själva - sortera sockaraktivitet..kläder..ögonfärg..kroppen/ lika kroppsdelar..vi använder oss även med tärningsbilden.

Med verktyget TAKK och bild stöd (Tecken som stöd) kan vi som pedagoger stödja barnen i händelser under dagen. Men även för att förstärka ord och begrepp som uppkommer i planerade aktiviteter och i vår vardag. 

Med en hemuppgift når vi  målet som inbegriper ”nyanserad innebörd av begrepp”. Hitta former i hemmet och delge det till varandra på förskolan. Hemuppgiften kom till att kallas Formjakten. 

 

 

DOKUMENTATION OCH REFLEKTION

Filma och följa lärprocesser i vardagen.

Arbeta med reflektionsprotokoll och dokumentation via unikum

Granens;

dokumentationsvägg temavägg lika/ olika händelsedokumentationer över veckans händelser..barnen vara med i skapandet av dokumentationen. Ta tillvara barnens reflektioner.

Samma underlag läggs ut på Unikum till VH.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: