👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyfiken på teknik -

Skapad 2018-08-20 14:33 i Wekalyckans förskola Halmstad
Haverdals förskolor är certifierade "skola för hållbar utveckling" och detta vill vi ska genomsyra all verksamhet.
Förskola
Vår pedagogiska idé tar avstamp i frågan "vem får man lov att bli på vår förskola?" Genom demokratisk anda, goda vanor och ett fokus på bemötande - varje möte räknas - så skapar vi lärmiljöer för att förverkliga detta. Vårt förhållningssätt ska vara tillåtande med närvarande, aktiva och nyfikna pedagoger!

Innehåll

BAKGRUND

Vi fortsätter vårt arbete med "Hälsofrämjande skolutveckling" där vi 2018 lagt stort fokus på vanorna  "hantera stress" och "vila/återhämtning". 

Under kommande läsår vill vi att arbeta med "vänskap" samt "fysisk träning" då dessa  vanor är kan kopplas till årens valda mål där både digital kompetens samt "plan för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling" ska integreras i undervisningen.

Utifrån vår analys har vi sett att vi behöver  arbeta vidare med målet;

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.                                                                                                                                                                                        Vi ska öka vår dokumentation i HUR vi låter barnen tar ställning i etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

Vi har också valt:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

Genom att vi går i skolverkets Läslyft har detta teknikmål lyfts fram där varje avdelning arbetar med teknik på olika sätt. Vi vill utveckla lärmiljöer som tilltalar alla barn oavsett ålder och kön.

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

 Lek och fantasi är primärt i vår verksamhet och att arbeta med med dessa förmågor är en utgångspunkt både i teknik och etiska dilemman.

 Syfte

 Med stöd av lek, fantasi och föreställningsförmåga utforska och undersöka enkel teknik och öka vår digitala kompetens.

Möjliggöra för vänskap och vara nyfiken på varandras livssituation.

Dokumentera och kartlägga de processer som pågår.

 

Förmåga/färdigheter

 

 

 

METOD OCH GENOMFÖRANDE

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTATION OCH REFLEKTION

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18