Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2018-08-20 14:44 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Skogen, ett arbete i biologi om ekosystem, biologisk mångfald och nedbrytning
Grundskola 4 – 6 Biologi
Ett arbete i biologi om ekosystem, biologisk mångfald och nedbrytning

Innehåll

Eleverna ska:

 • Veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
 • Kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.
 • Känna till namnen på några träd, bär och svampar
 • Kunna ge exempel på några näringskedjor i skogen
 • Känna till några rovdjur och bytesdjur
 • Veta vad människan använder skogen till
 • Kunna utföra fältstudier
 • Kunna dokumentera sina fältstudier

Det här gör vi:

 • Arbete med faktatexter
 • Arbete med fältstudier och enkla undersökningar
 • Arbete med dokumentation
 • Arbete med studiefrågor och skriftliga uppgifter

Det här bedöms:

 • Elevens förmåga att utföra fältstudier
 • Elevens förmåga att dokumentera undersökningar
 • Elevens kunskap om ekosystem
 • Elevens kunskap om nerbrytning och hållbar utveckling
 • Elevens förmåga att identifiera olika arter av djur och växter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: