Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Läsa och analysera skönlitteratur

Skapad 2018-08-20 15:15 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Under några veckor läser och analyserar vi skönlitteratur. Vi tar del av skräcknovellen "Offerträdet" av författaren Magnus Nordin. Innan arbetsområdet kommer du att ta del av genomgångar kring bl.a. lässtrategier ex kring hur du gör för att förstå nya ord..Under arbetsområdet får du sedan möjlighet att utveckla din förmåga att reflektera och analysera kring det du läst. Med andra ord så får du en bättre läsförståelse.

Innehåll

       Syfte: förmågor i fokus

 • utveckla din förmåga att läsa, analysera och diskutera en skönlitterära texter
 • Centralt innehåll

 • lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • skönlitteratur för ungdomar från olika tider från Sverige som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö-och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ord och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • en skönlitterärt betydelsefull ungdoms- och vuxenförfattare från Sverige.

 

     Arbetsgång/undervisning

 • genomgångar: Du tar del av genomgångar av lässtrategier, på mellan och bortom raderna, konflikt, tema, motiv, budskap samt hur du ta reda på ords betydelse
 • lyssna: Du lyssnar till högläsning av boken Offerträdet
 • läsa: Du kommer att få möjlighet att högläsa delar av Offerträdet av Magnus Nordin.
 • diskussion/analys: Du kommer ges möjlighet att diskutera innehållet utifrån givna frågor i såväl i mindre grupper som i helklass.
 • skriva/arbeta med läsförståelse /analys till olika kapitel: I samband med diskussion och analys skriver du ner det du kommer fram till i ett Officedokument som du lämnar in på UNIKUM för bedömning. I slutet av arbetsområdet kommer du att få göra en analys av Offerträdet på egen hand som även den bedöms.

      

      Tidsplanering (preliminär)

 • v. 37-41 (preliminärt)

       Bedömning.

 • skriftliga analysuppgifter: Inlämning av analysuppgifter på UNIKUM.
 • muntlig analysförmåga:Hur väl du deltar vid muntliga diskussionstillfällen kommer också att ligga till grund för bedömningen av din  analysförmåga.

Uppgifter

 • Uppgifter till Offerträdet (under läsning)

 • Uppgifter till Offerträdet: efter läsningen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv

Matriser

Sv SvA
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med visskoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling til ltidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: