Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder och kemiska reaktioner - Åk 7 HT-18

Skapad 2018-08-20 15:35 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Kemi
I kemin så undersöker vi olika ämnen och hur ämnena fungerar. Vi undersöker hur det ser ut när olika ämnen brinner. Hur det ser ut när två ämnen blandas och bildar ett nytt ämne. Vi pratar också om vad ett ämne faktiskt är för något. Alla ämnen består av något vi kallar materia. Allting som tar upp plats och går att väga kallas för materia. Materia byggs upp av mindre byggstenar som kallas partiklar, till exempel atomer. I kemin pratar vi om atomer och hur de rör sig och byter plats med varandra. Med hjälp av att vi vet att allting består av atomer så kan vi exempelvis förklara varför järn rostar eller vad som händer när det brinner.

Innehåll

Kemins grunder och kemiska reaktioner

Syfte

Arbetsområdet kemins grunder och kemiska reaktioner ska hjälp oss förstå vad allting är uppbyggt av. Vi ska lära oss hur ämnen förändras mellan olika former och hur nya ämnen bildas. I kemin använder man sig av ord man inte använder när man snackar med kompisarna. Därför ska vi också lära oss nya ord. Dessa nya ord ska vi kunna använda för att svara på frågor man ställer i kemi. Nya ord är exempelvis materia, fysikalisk förändring och kemisk reaktion. 

 

Vad ska vi lära oss under arbetsområdet

Vi ska lära oss:

 • Vad saker omkring oss består av
 • Språket som kemister använder: Exempelvis att järn kallas för Fe och vatten kallas för H2O
 • Ord som man använder i kemi men inte när man snackar med kompisarna, exempel på kemiord är materia, ämnen, atomer, kemiska föreningar, kemiska formler, fasövergångar, densitet, legeringar, kemiska reaktioner och förbränning.
 • Om olika ämnen och vad som händer när de värms upp, kyls ner eller blandas med andra ämnen.
 • Mer djupgående om ämnen som syre, ozon, vatten, koldioxid, järn och kol.
 • Vad kemiordet "energi" betyder.
 • Hur vi kan använda ordet energi för att prata om och förstå saker som händer omkring oss.
 • Om hur vi människor förändrar mängden ozon och koldioxid i luften och hur det påverkar planeten och oss människor.
 • Några exempel på vad varje person kan göra för att släppa ut mindre koldioxid till luften.

 

 • Hur man skriver en laborationsrapport

När vi ska lära oss (laborationerna står ej med)

Vecka 35:

Lektion 1:Introduktion materia och begreppen atom, grundämne, kemisk förening. Fysikaliska förändringar; fast flytande och gas.

Lektion 2: Densitet. Blandningar och rena ämnen.

Vecka 36: 

Lektion 1: Rena ämnen och blandningar. Exempelvis legeringar. Separering av ämnen genom fysikalisk förändring. Ex destillation.

Lektion 2: Ämnen kan förändras. Fysikalisk förändring och hur det skiljer sig från en kemisk reaktion. Vad är förbränning?

Vecka 37:

Lektion 1: Luftens innehåll. Fördjupning på på ämnena syrgas, ozon och koldioxid.

Lektion 2: Luften är inte ren och växthuseffekten.

Vecka 38:

Lektion 1: Växthuseffekten, förbränning och global uppvärmning.

Lektion 2: Förbränning och energi.

Vecka 39:

Lektion 1: Tid för frågor och repetition

Lektion 2: Tid för frågor och repetition

Vecka 40:

Lektion 1: Genomgång laborationsrapport och tid för att skriva laborationsrapport

Lektion 2: Skriva laborationsrapport.

Vecka 41:

Prov

Läxschema

7B: Vecka 36 förhör sida 10-16
       Vecka 37 Inlämning "mötet med Sennah.

7F: Vecka 37 förhör sida 10-16
      Vecka 38 inlämning "mötet med Sennah.

 

Hur vi ska lära oss

Vi ska lära oss genom:

 • Genomgångar
 • Enskilt- och grupparbete med mindre uppgifter
 • Instuderingsuppgifter
 • Simuleringar från Phet
 • Läsa och skriva texter om kemi -  Till exempel laborationsrapport
 • Laborationer

 

Material PROV

Kemins grunder. Sida 10-19 + 22 + 28-31: https://drive.google.com/file/d/1xc42ZhAoMOXwNiQjt-N32W9ubPccXdkT/view?usp=sharing 

Luften och dess atomer.  Sida 46 - 58:  https://drive.google.com/file/d/1hRZMfUCXm5dBHe2AxFV_11n6Ho-vBMPC/view?usp=sharing

Vattnets faser. Sida 53: https://drive.google.com/file/d/1-8E7wdMLjS3QDOvUjUT8ZYY8-Hd5xg6D/view?usp=sharing 

 

Läxa "mötet med Sennah": https://docs.google.com/document/d/1xIbpINxgiePhD2VPmnRVbYmz5VyGCaES7smUBsUNq9Y/edit?usp=sharing 

Instuderingsfrågor till provet: https://docs.google.com/document/d/1QCZVq_r1WpsxEBsUCUs6ONFEUcXstObrB9Wv8Vam4UU/edit?usp=sharing 

Kunskapslista: https://drive.google.com/file/d/1TI4dLPIKh8-68Fkgs8a2eTtSfzkoW1C2/view?usp=sharing 

Simuleringar av ämnens faser: https://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter-basics 

Material LABORATIONSRAPPORT

Mall laboration: https://docs.google.com/document/d/1SkJitYtnZ1qFfc3Ghg2IBYptXMHtyfuBANCiP6DvQ34/edit?usp=sharing 

Laborationshandledning: https://docs.google.com/document/d/1UIdzmdy7OU0f5FF-6VzWGcO8yAdC457qFEUUT6-W9VU/edit?usp=sharing 

Exempel på hur en laborationsrapport ska skrivas: https://docs.google.com/document/d/1Uej1oyQf7SgP02gmqCDLupdMfkbkEsVtszr5HbwSmUY/edit?usp=sharing 

Presentationer

Första presentationen, Materia: https://drive.google.com/file/d/1n0iFnMVFY2TWgSE5IBrpM92knyW2ihjb/view?usp=sharing 

 

Andra presentaionen, Materiens byggstenar: https://drive.google.com/file/d/1nrovbfmC3ftRiyaxCRQI7vmkOj5DU5jv/view?usp=sharing 

 

Tredje presentationern, ämnen är olika (densitet): https://drive.google.com/file/d/1euyEdgS2HM6QaUC72ghSU4l3k3-0bUfG/view?usp=sharing 

 

Fjärde presentationen, luft och vad som händer i luften:  https://drive.google.com/file/d/1GFPNzG0BmnziweUZDyUReI3Xz1lL8q7z/view?usp=sharing 

SAMMANFATTNING: https://drive.google.com/file/d/18bVvJ8RD7DAS2LhttPF5GvxwCG1IDHY6/view?usp=sharing 

Bedömning

Du visar att du lärt dig genom:

 • Ett prov
 • En laborationsrapport som lämnas in här på unikum.

 

Provdatum: 

 7F : 10 e oktober vecka 41

7B 11 e oktober vecka 41

Inlämning labbrapport: 

7B och 7F: vecka 41

 

 

Uppgifter

 • Laborationsrapport - Elda stålull

 • Laborationsrapport - Elda stålull

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemins grunder och kemiska reaktioner

Provet

Här finns information om vad som bedöms på provet
Ej uppfyllt kunskapskraven
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i luft och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i luft och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i luft visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön

Laborationsrapport

Här finns information om vad som bedöms i den skriftliga laborationsrapporten
Ej uppfyllt kunskapskraven
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Undersökningar och frågeställningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: