👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråktal, decimaltal och procent

Skapad 2018-08-20 16:17 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 5 Matematik
Bråktal, decimaltal och procent. Hur hänger det ihop, och när använder man dem?

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Undervisningen hålls både i hel-och halvklass och består till huvudsak av genomgångar, youtube-klipp, grupp- och parövningar samt eget arbete i mattebok, i nomp eller på papper.

Vi övar mycket på den kommunikativa förmågan, på att kunna förklara hur man tänker och på att använda matematiska begrepp på ett korrekt sätt.

 

Mål för arbetsområdet:

 • förstå positionssystemet från heltal till tusendelar
 • addera och subtrahera decimaltal
 • multiplicera och dividera decimaltal
 • förstå bråktal som del av hel och del av en mängd
 • förlänga och förkorta bråk
 • addera och subtrahera bråk
 • känna till begreppet procent
 • sambandet mellan decimaltal och bråk (överkurs procent)

 

Så här kommer arbete att bedömas:

Bedömning av kunskaper sker löpande i diagnoser, exit tickets, muntliga bedömningsuppgifter i t.ex. flipgrid. Vi kommer också att ha ett eller flera matteprov. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Decimaltal

På väg mot grundläggande nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Väl utvecklad nivå
Förstå begrepp
 • Ma  E 6
Positionssystemet.Du använder begreppen för talsorterna (tusental till tusendel) på ett i huvudsak fungerande sätt.
Positionssystemet.Du använder begreppen för talsorterna (tusental till tusendel) på ett relativt väl fungerande sätt.
Positionssystemet.Du använder begreppen för talsorterna (tusental till tusendel) på ett väl fungerande sätt.
Använda metod
 • Ma  E 6
Du kan addera, subtrahera och multiplicera tal i decimalform med ett tillfredsställande resultat med hjälp av uppställning.
Du kan addera, subtrahera och multiplicera tal i decimalform med gott resultat.
Du kan addera, subtrahera och multiplicera tal i decimalform med mycket gott resultat.

Ma
Bråktal, decimaltal och procent

På väg mot grundläggande nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Väl utvecklad nivå
Begrepp
 • Ma  E 6
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
 • Ma  E 6
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Växla mellan olika uttrycksformer
 • Ma  E 6
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Använda metod
 • Ma  E 6
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.