Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras

Skapad 2018-08-20 16:42 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Eleverna ska läras sig att planera och organisera friluftsliv samt genomföra friluftsliv.

Innehåll

 

Min packlista!

 

Du ska planerna och göra en packlista. Packlistan ska innehålla kläder, mat och andra förnödenheter för en dagstur. Turen ska ske på sommaren någonstans i Sverige. Du/Ni får själv bestämma var någonstans, bara det motiveras. Tänk på i din planering på vilka olika kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna vistas på ett säkert sätt för dig och naturen när ni väl är ute i skog och mark.

 

Innan du ger dig ut på en tur i naturen, vad bör du göra då? Tänk på att ju noggrannare du planerar, desto säkrare bli turen.  

 

Du ska göra din packlista och planera en tur i natur/skog/mark i samarbete med några andra.
Uppgiften ska skrivas på dator max 2 A4-sidor. Tänk på att allas namn ska stå med i dokumentet och att det är en röd tråd genom hela uppgiften, både språkligt och innehållsmässigt.

 

Sidor att använda er av i boken: sid.97-102 och sid.105-110. Använder ni andra källor än boken måste ni hänvisa till var ni har hittat informationen någonstans (Bok/hemsida, författare)

 

Er planering för turen och packlista ska lämnas in senast v.43!

Vid frågor kontakta er idrottslärare

Uppgifter

  • Min packlista

Matriser

Rubrik 1

  • Idh  7-9   Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Idh  7-9   Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  • Idh  7-9   Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  • Idh  7-9   Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  • Idh  7-9   Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
  • Idh  E 9
  • Idh  C 9
  • Idh  A 9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Hur friluftsliv kan organiseras, planeras och genomföras, samt orientering

F
E
C
A
Orientering
Du deltar i orienteringen. Kartkunskap och hur du visar förståelse för hur du läser och använder kartan.
Du kan med viss säkerhet orientera i okända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera i okända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera i okända miljöer med hjälp av kartor.
Friluftsliv
Planerar och genomför olika friluftslivsaktiviteter. Kunskap om Allemansrätten.
Du planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Du planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Du planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: