Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution, livets utveckling och upptäckter inom biologi

Skapad 2018-08-21 08:50 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Biologi
Planering för arbetsområde 'Evolution och upptäckter inom biologi'

Innehåll

Mål och språkmål

 • Känna till Charles Darwin och hans teorier
 • Veta vad som menas med evolution
 • Känna till hur livsformer utvecklas

Viktiga ord och begrepp

 • population
 • evolution
 • arvsmassa
 • klimatzon
 • polarzonen
 • subtropiska zonen
 • tropiska zonen
 • utrotningshotad

Arbetssätt och stöttning

 • Instuderingsfrågor
 • Genomgångar i helklass
 • Filmer
 •  Bearbetning av text, enskilt, i par och i grupp
 • Diskussionsgrupper kring provfrågorna
 • Matris för olika kunskapsnivåer
 • Läsning i: Utkik biologi kapitel  Evolution, Olika livsmiljöer s.98-109

Bedömning

Löpande bedömning under arbetets gång

Slutbedömning: prov där frågorna delats ut i början av arbetsområdet.

Frågor till prov Evolution och upptäckter inom biologi (preliminärt)

 1. Hur utvecklas nya arter
 2. Varför har enkelbeckasinen lång näbb
 3. Vem var Charles Darwin
 4. Polarzon
 5. Subtropiska zonen
 6. Tropiska zonen
 7. Tempererade zonen
 8. Berätta om arternas anpassning till sin livsmiljö, isbjörn, groda och kamel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Evolution och upptäckter inom biologi

Evolution och upptäckter inom biologi

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berätta och beskriva
Du kan med viss hjälp berätta om livets utveckling.
Du kan berätta om livets utveckling.
Du kan utvecklat berätta om livets utveckling genom att ge exempel.
Du kan berätta om livets utveckling genom att ge exempel och dra slutsatser.
Berätta och beskriva
Du kan med viss hjälp berätta om organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du kan berätta om organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du kan berätta och visa på samband mellan organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du kan berätta och visa på mönster mellan organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Berätta
Du kan med viss hjälp berätta om några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäcker och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäcker och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäcker och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Resonera
Du kan med viss hjälp söka information och föra resonemang om informationen och källorna.
Du kan söka information och använda olika källor samt enkelt resonera om informationen och källorna.
Du kan söka information och använda olika källor samt föra utvecklade resonemang och informationen och källorna.
Du kan söka information och använda olika källor samt föra välutvecklade resonemang och informationens och källornas användbarhet.
Begrepp
Du känner till några få begrepp och kan med viss hjälp använda dem för att olika naturvetenskapliga sammanhang.
Du känner till en del begrepp och kan använda dem för att beskriva olika naturvetenskapliga sammanhang.
Du känner till flera begrepp och kan använda dem för att beskriva olika naturvetenskapliga sammanhang.
Du känner till flera begrepp och kan använda dem för att beskriva och analysera olika naturvetenskapliga sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: