👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys deckare Ht 18 åk 8

Skapad 2018-08-21 09:07 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Vi ser en film tillsammans i klassen och eleverna skriver en filmanalys individuellt.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska få se Borkmanns punkt och sedan göra en analys av vad du har sett. Fokus kommer att ligga på hur du analyserar, tolkar och drar slutsatser av det du har sett.

Innehåll

Deckarfilm

Du kommer att få se en deckarfilm för att sedan kunna analysera, tolka och koppla den till genren deckare.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

*formulera sig och kommunicera i skrift

*analysera en film

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att titta på en deckare och du kommer att få frågor om filmen som du svarar på i Classroom. Detta gör vi för att träna din förmåga att tolka, resonera, se budskap och dra slutsatser utifrån en given film i detta fallet. 

 

Detta kommer att bedömas

  • Din förmåga att få fram dina egna tankar och åsikter.
  • Din förmåga att uttrycka dig säkert, varierat och tydligt.
  • Din förmåga att använda ett korrekt språk när du skriver.

 

Se matrisen

Matriser

Sv SvA
Filmanalys deckare

F- nivå
E- nivå
C- nivå
A- nivå
TOLKA OCH FÖRSTÅ
Du gör enkla sammanfattningar av filmens handling, personer och miljö där du konkret berättar om innehållet och visar viss förståelse.
Du gör utvecklade sammanfattningar av filmens handling, personer och miljö där du försöker att på egen hand tolka och värdera, göra jämförelser och drar slutsatser.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av filmens handling, personer och miljö där du tolkar, värderar och kritiskt granskar innehållet. Du jämför med egna tankar, åsikter och erfarenheter. Du drar också paralleller, slutsatser, ser sammanhang,motiverar och argumenterar.
HANTERA SPRÅKET
Finns grammatiska fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka grammatiska fel. Mottagaren förstår av sammanhanget.
Har ett korrekt språk. Mottagaren förstår utan problem.