Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sångsamlingar tillsammans Björken och Eken

Skapad 2018-08-21 09:46 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
En rolig stund med mycket rörelse och glädje. Vi sjunger även sånger på annat språk.

Innehåll

                        

Innehåll

 
Vad? Vi sjunger sånger med mycket rörelser. Vi sjunger även en sång på engelska.

När? På förmiddagen före lunch en gång i veckan.

Vilka?  Alla barn på Björken och Eken.
Mål?  Att barnen ska tycka sång och musik är glädjefyllt samt att det är en rolig gemensam stund.

Hur? Avdelningarna turas om månadsvis. Förslag på sånger kommer från både barn och pedagoger.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: