Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2018-08-21 09:57 i Västerby skola Hedemora
Kemi och miljö, baserat på "Koll på No 5" från Sanoma Utbildning
Grundskola 6 Kemi
Allt som händer runt dig är kemi. Kemi handlar om små delar som bygger upp allt kring oss. Delarna kan sättas ihop och bilda massor av olika saker och ämnen. Vi ska lära om om kemi och hur den finns i vår omgivning.

Innehåll

Begrepp

 • kemi
 • atom
 • molekyler
 • kemiska föreningar
 • grundämnen
 • fast, flytande och gasform
 • kemiska reaktioner
 • lösningar och blandningar
 • surt och basiskt
 • pH-skala
 • syror

 Målet med undervisningen är att...

När du har arbetat med det här området skall du kunna:

 • förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • ge exempel på några grundämnen och kemiska föreningar.
 • berätta om ämnens tre faser.
 • ge exempel på en kemisk reaktion.
 • ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.

Arbetssätt

Så här ska vi arbeta:

 • Vi läser i grundboken
 • Vi ser filmer.
 • Vi har gemensamma genomgångar där vi diskuterar och ställer och svarar på frågor.

Bedömningen 

 • Hur du är aktiv på timmarna
 • skriftligt prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi och miljö

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kunna förklara vad som menas med atomernas kretslopp
Kemiska sammanhang
Kan inte förklara atomernas kretslopp.
Kan förklara atomernas kretslopp.
Kan förklara och visa hur atomernas kretslopp fungerar. Ge flera exempel
Atomer, molekyler, kemiska föreningar och grundämnen
Kemiska sammanhang
Kan inte förklara de olika begreppen.
Kan förklara och de olika begreppen.
Kan förklara och ge några exempel till begreppen.
Aggregationsformer
Kemiska sammanhang
Kan inte de olika formerna.
Kan de tre formerna.
Kan de tre formerna samt kan visa dem skriftligt.
Veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen
Samtala diskutera. Hållbar utveckling
Kan inte förklara hur människan påverkar miljön.
Kan förklara hur människor påverkar miljön med kemiska ämnen. Hållbar utveckling.
Kan förklara hur människor påverkar miljön med kemiska ämnen och ge exempel på vad vi kan göra för att inte skada miljön. Hållbar utveckling.
Ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem
Samtala diskutera. Hållbar utveckling
Kan inte förklara hur kemi kan lösa problem i samhället.
Kan förklara hur kemi kan lösa problem i samhället
Kan ge flera exempel på hur kemi kan lösa problem i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: