Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik och val

Skapad 2018-08-21 10:10 i Stavby skola Uppsala
politik, val, demokrati
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Hur bestäms allt i Sverige? Vilka är fördelarna och nackdelarna med demokrati? Varför har vi en 4% spärr i Sverige?

Innehåll

Detta ska vi göra:

1. Uppstart om riksdagspartierna

2. Vad är makt? Vad är frihet? Vad är rättvisa?

3. Kortfattad genomgång om ideologier: socialism, liberalism konservatism

4. Genomgång ar om partierna och deras åsikter

5. Arbete med eget valt parti för att undersöka mer noga.

6. Skolval 2018

7. Val och folkomröstning

8. Hur Sveriges politiska system fungerar: riksdag, regering, kommun, landsting, kyrkoval, EU-val

9. Hur man kan påverka som person och i grupp.

10. Olik stats- och styrelseskick i välden.

 

Filmtips:
Serien "Fatta Sveriges demokrati"
"Tänk till - val 2018"
Så går det till att rösta

Källkritik:
Granska partiernas information s 47 ur boken Prata politik

Material:
Valet 2018 - Alla väljare
allavaljare.se
riksdagen.se
val.se

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Politik och val (lärandematris)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om Sveriges demokrati
Kunskaper om samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
Du kan 3-4 riksdagspartier. Du vet någon ideologi och fakta om den. Du kan berätta kort om regering, riksdag och EU. Du kan svara på frågor som ställs och ge något exempel. grundläggande kunskaper
Du kan alla riksdagspartier. Du kan de tre ideologier vi läst om och fakta om ett par av dem. Du kan berätta om regering, riksdag och EU. Du kan förklara vissa delar och andra kan du svara på om du får frågor. goda kunskaper
Du kan alla riksdagspartier, även några andra och några partiledare. Du kan de tre ideologi vi läst om och fakta om dem. Du kan berätta mycket om regering, riksdag och EU. Du kan förklara de stora sammanhangen och hur det hänger ihop. mycket goda kunskaper
beskriva hur politik hänger ihop med massmedia, hur vi lever och arbetar, ekonomin, lagar och regler.
Beskriva samband mellan samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
Du kan ge exempel på hur politik hänger ihop med något annat i samhället. (ex hur politik och lagar hänger ihop) enkla samband
Du kan ge exempel på hur politik hänger ihop med något annat i samhället och förklara någon koppling. (ex hur politik och lagar hänger ihop) förhållandevis komplexa samband
Du kan ge exempel på hur politik hänger ihop med flera andra saker i samhället och förklara någon koppling till varje. (ex hur politik, pengar, massmedia och lagar hänger ihop) komplexa samband
Använda begrepp och bilder inom arbetsområdet
Använda begrepp och modeller
 • Sh  E 9
Du kan berätta vad några av begreppen vi lärt oss betyder eller para ihop orden med rätt förklaring. i huvudsak fungerande
Du kan förklara många begrepp och använder en del på ett bra sätt när du skriver eller berättar om ämnet. relativt väl fungerande
Du kan använda de flesta av begreppen vi lärt oss på ett naturligt sätt när du skriver eller berättar om ämnet väl fungerande
Uttrycka sin åsikt och förstå andras
Uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor
 • Sh  E 9
Du tar ställning i en fråga och för fram ett argument för vad du tycker. enkelt resonemang
Du tar ställning i en fråga och för fram minst två argument för vad du tycker och ett argument mot. utvecklat resonemang
Du tar ställning i en fråga och för fram minst två argument för och två argument mot ser det ur minst två perspektiv (ex person, land, miljö) välutvecklat resonemnag
Kunskaper om hur demokrati kan fungera och vilka rättigheter och skyldigheter man har
Kunskaper om demokratiska värden, rättigheter och skyldigheter
 • Sh  E 9
Du vet vad demokrati är. Du kan ge ett exempel på hur man fattar demokratiska beslut. Du kan berätta om någon för- och nackdel med olika sätt att bestämma. Du kan berätta om någon rättighet eller skyldighet. enkelt
Du vet vad demokrati är. Du kan ge flera exempel på hur man fattar demokratiska beslut. Du kan berätta om några för- och nackdel med olika sätt att bestämma. Du kan berätta om någon rättighet och skyldighet. utvecklat
Du vet vad demokrati är. Du kan ge flera exempel på hur man fattar demokratiska beslut och välja det bästa för en situation. Du kan berätta om flera för- och nackdel med olika sätt att bestämma. Du kan berätta om flera rättighet och skyldighet. välutvecklat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: