Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 9 ht19 - Magia y dos tradiciones

Skapad 2018-08-21 10:20 i Söderskolan Falkenberg
Förstå och återberätta texter samt förmedla egna tankar, muntligt och skriftligt. Tempuset perfekt.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Tapas 4 unidad 1

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer öva förmågan att

 • förmedla dina tankar om olika saker, både i tal och skrift
 • läsa och förstå texter om andras upplevelser och tankar
 • lyssna och förstå när andra berättar 
 • återberätta texter du läst och något andra berättat
 • använda tempusen presens och perfekt 

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer 

 • om du övar på att förmedla dina tankar i både tal och skrift 
 • om du kan återberätta texter och berättelser på spanska
 • om du kan berätta om två olika högtider i spansktalande länder
 • om du kan använda tempuset perfekt

Detta bedömer jag genom att:

 • läsa dina texter
 • vid speciella tillfällen lyssna när du berättar och återberättar
 • varje vecka förhöra dig på läxa som innefattar både glosor och att använda glosorna i ett sammanhang

De två högtiderna ska redovisas enskilt för mig, den ena muntligt och den andra skriftligt, du väljer själv vilken högtid du vill redovisa hur.

Undervisning och arbetsformer

Du ska

 • läsa texter om magiska ögonblick, böcker och högtider
 • arbeta med uppgifter, återberätta det du hör och läser
 • berätta (muntligt och skriftligt) om en bok du läst, vad den handlar om, vem författaren är och vad du tyckte om den
 • berätta (muntligt och skriftligt) om något speciellt ögonblick som betyder extra mycket för dig
 • berätta (muntligt och skriftligt) om två högtider i spansktalande länder
 • träna på perfekt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: