Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 9 ht 2018

Skapad 2018-08-21 11:03 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 9 Moderna språk - elevens val
Kunskaperna i spanska från tidigare läsår byggs på. Eleverna lär sig ordförråd kring semester; de lär sig om de spansktalande länderna, med en viss tonvikt på Mexiko; inom grammatiken lär sig eleverna perfekt (de former verben har när man berättar att man har gjort något); hur adjektiv böjs; de former som verben har när man beskriver att man gör något just nu. Det finns två provtillfällen under terminen och eleverna prövas då på de fyra stora förmågorna skriva, höra, läsa och tala. Läroböckerna som vi använder heter Gracias 9, eleverna får en textbok och en övningsbok.

Innehåll

45 

Du lär dig:  

  • Uttrycka åsikter 

Till v. 46 

Famoso = känd, berömd  

Más alto = det högsta  

Largo = lång  

Interesante = intressant  

Simpático = trevlig  

Guapo = snygg  

ver = låt se  

Pienso que = jag tycker att  

¿Qué opinas? = Vad tycker du?  

Creo que = jag tror att  

Estar de acuerdo = hålla med  

Me gustaría = Jag skulle vilja  

Al lado de = vid sidan om  

Reír = skratta  

Llorar = gråta  

Compartir = dela  

Soñar = drömma  

46 

Du lär dig:  

  • Att berätta vad du gör precis nu. Gerundium s. 88 i textboken  

  • Använda ordningstal (första, andra, osv.)  

Vi jobbar med kap. 4 ¿Qué están haciendo?  

Till v. 47  

Están haciendo = de gör  

La frase = meningen  

¿Cuáles? = vilka?  

Está tocando = han, hon spelar  

El piso = våningen  

Jugar a las cartas = spela kort  

Entrenar = träna  

Cocinar = laga mat  

El dormitorio = sovrummet  

Está durmiendo = han, hon sover 

La mujer = kvinna  

Cantar = sjunga  

Unos niños = några barn  

La calle = gatan  

Quedar = träffa  

Quizás = kanske  

Vale = okej  

Te parece = du tycker  

Me parece = jag tycker  

Cariño = älskling  

El primer(o) = första  

El segundo = andra  

El tercero = tredje  

El cuarto = fjärde  

47 

Provvecka 

  • Titta på kapitlets mål och se till att du kan målen genom att läsa i både text- och övningsbok kap. 3 och kap. 4.  

 

Se till att du kan glosorna från detta dokument v. 41-47. 

Måndag: Grammatikprov  

Torsdag: Muntligt prov  

Fredag: Muntligt prov  

48  

Du lär dig:  

  • Att kunna berätta lite om Mexiko  

 
 

Till v. 49 

Se habla = man talar  

La violencia = våldet  

Matar = döda  

Cada = varje  

La diferencia = skillnaden  

Los pobres = de fattiga  

Los ricos = de rica  

Sin embargo = emellertid  

La naturaleza = natuen  

El desierto = öken  

El Golfo de México = Mexikanska golfen  

La agricultura = jordbruket   

La exportación = exporten  

Fuerte = stark  

El dolor = smärtan  

El arte = konsten  

49 -50 

Vi ser filmen La misma luna  

 

 

  

51  

Du lär dig:  

  • Om hur man firar julen i Spanien  

  • Några spanska jullåtar  

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: