Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 9 kap 3: Geometri

Skapad 2018-08-21 11:45 i Frösåkersskolan Östhammar
Mall för planering, Frösåkersskolan. OBS! Kom ihåg att ändra ämne!
Grundskola 7 – 9 Matematik
Volym, kroppar, ytor, block, area, likformighet m.m. Intressanta uträkningar med praktiska inslag! Planerad tidsåtgång: ca 5 veckor - oklart eftersom vi har ett jullov mitt i.

Innehåll

Kapitel 3 - Geometri

Planerad tidsåtgång: ca 5 veckor

Observera att till detta moment hör arbetsblad 3:1 - 3:8. Det är upp till dig att göra dessa för att repetera och få en mer övergripande kunskap. I matteboken hittar du vilket arbetsblad som här till vilka sidor. Du hittar Arbetsbladen i 

Läxor: Samtliga kapitel har 4 läxor. Hur dessa är utportionerade är olika beroende på kalendarium. I bästa fall har vi 1 läxa/vecka.  

 • Kap 1: 1 - 4
 • Kap 2: 5 - 8
 • Kap 3: 9 - 12
 • Kap 4: 13 - 16   

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • förstå vad volym är
 • känna till olika rymdgeometriska kroppar
 • använda olika enheter för volym
 • beräkna volym för rätblock, prisma, kon och pyramid
 • beräkna arean av en begränsningsyta
 • förstå area- och volymskala
 • förstå och räkna med likformighet

Så här kommer du att arbeta:

EPA:

 1. Fundera ensam (Ensam)
 2. Jämför med en kompis (Par eller i mindre grupp)
 3. Gemensam diskussion i klassen (Alla) 
 • Egen träning av olika metoder
 • Gemensam genomgång av olika uppgifter
 • Ytterligare repetition genom att göra läxuppgifter.

Många praktiska inslag med kluriga problem.

Dina kunskaper kommer att bedömas vid skriftliga förhör men givetvis kan du även visa vad du kan vid diskussioner parvis och i helklass eller när du redovisar dina läxor och när vi går igenom dem gemensamt.

Planering

v 49 - Rymdgeometriska kroppar, Volymenheter, Rita rätblock, Volymen av ett rätblock

 • Grön: 1-14, 16-18, 20-21, 23, 25
 • Blå (efter diagnos): 2-4, 6-8, 10-11, 15-17, 20-21 
 • Röd (efter diagnos):

Videor: Rymdgeometriska kropparVolymenheter, Volymen av ett rätblock

v 49 - , Olika kroppars volym, Spetsiga Kroppar, 

 • Grön: 26-27, 29-31, 33-35, 37-38
 • Blå (efter diagnos): 23, 25-26, 28
 • Röd (efter diagnos) 6-7, 9-11, 13-14, 16, 18, 20

Videor: Olika kroppars volym, Spetsiga Kroppar

v 50 - Skala, Likformighet

 • Grön: 40-42, 44, 46-50
 • Röd (efter diagnos): 1-3, 5 

Videor: Skala, Likformighet

vt - Diagnos, repetition blå+röd

vt - repetition blå+röd, PROV

 

Matriser

Ma
Kunskapsöversikt Matematik 7-9

E
C
A
Eleven...
löser olika problem i bekanta situationer på ett
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
väljer och använder strategier och metoder med ... till problemets karaktär
viss anpassning
förhållandevis god anpassning
god anpassning
... kan tillämpas i sammanhanget.
bidrar till att formulera enkla matematiska modeller som
formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning
formulerar enkla matematiska modeller som
För resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen som är
enkla och vill viss del underbyggda Eleven bidrar till att ge något förslag till alternativt tillvägagångssätt.
utvecklade och relativt väl underbyggda Eleven ger något förslag till alternativt tillvägagångssätt.
välutvecklade och väl underbyggda Eleven ger förslag till alternativt tillvägagångssätt.
har kunskaper om matematiska begrepp som är
grundläggande
goda
mycket goda
och visar det genom att använda dem i
välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
bekanta sammanhang på ett relativt välfungerande sätt
nya sammanhang på ett i välfungerande sätt
beskriver olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett
i huvudsak fungerande sätt
relativt välfungerande sätt
välfungerande sätt
växlar i beskrivningarna mellan olika uttrycksformer och för resonemang om hur begreppen relaterar till varandra som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
väljer och använder matematiska metoder som är
i huvudsak fungerande med viss anpassning till sammanhanget
ändamålsenliga relativt god anpassning till sammanhanget
ändamålsenliga och effektiva med god anpassning till sammanhanget
gör beräkningar och löser rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhetslära samt samband och förändring med ett resultat som är
tillfredsställande
gott
mycket gott
redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ...och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning till syfte och sammanhang
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning till syfte och sammanhang
för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument vid redovisningar och diskussioner på ett sätt
som till viss del för resonemangen framåt
som för resonemangen framåt
som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dom
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: