Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- Tema Naturvetenskap och Teknik

Skapad 2018-08-21 12:03 i Björkås förskola Ludvika
Vi vill att barnen ska utveckla sin förståelse för naturvetenskap och teknik. Vi ingår i projektet NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) i Ludvika Kommun.
Förskola

Vi vill väcka barnens intressen för naturvetenskap och teknik på ett lustfyllt och teknik på ett lustfyllt och utforskande sätt tillsammans. Att barnen ska våga prova sig fram utan att vi kräver rätt svar. Teman som ingår i NTA är luft, vatten, ljud och ljus.

Innehåll

Var är vi ?Nuläge

Barnen tycker om att utforska och vi vill skapa tillfällen då de får möjlighet att göra det tillsammans.

Barnen ser möjligheter som vi vuxna inte ser och vågar prova sig fram.

Vi har delat in barnen i tre grupper.

 

 

Vart ska vi? Prioriterade mål

Vi vill väcka barnens nyfikenhet och intresse för naturvetenskapliga fenomen i vardagen. Skapa lärtillfällen då vi lär tillsammans och av varandra.

 

Hur gör vi?

Metod - Ca en gång i veckan gör vi olika experiment då barnen får tillfällen att utforska och diskutera tillsammans. 

Vi dokumenterar genom anteckningar, foto och i unikum samt på vår vägg.

 

 

Hur blev det?

Uppföljning och utvärdering-  Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel? Koppla till läroplanen.

Hur har arbetet varit? - Pedagogernas upplevelser. Barnens upplevelser. Hur utmanade vi barnen? Hur inspirerade vi barnen? Något vi hade kunnat göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - Åter till nuläge - ny planering

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: